Tıp Fakültesi/Bölümler

From Wikiversity
Bölümü
Bölüm resmi

Tıp, bir hastaya bakma, teşhis, prognoz, önleme, tedavi, yaralanma veya hastalıklarının palyasyonunu yönetme ve sağlığını geliştirme bilimi ve uygulamasıdır.