Tử tư

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tử tư là học trò của Khổng tử , người soạn thảo Sách Trung dung 1 trong 4 quyển sách Tứ thư của Nho giáo . Sách Trung Dung được soạn thảo để giúp con người hiểu được đạo Trung dung