Talk:Kiibistik

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Oleks oodanud vähekene täpsemaid näiteid, mis on kiibistik kui see, mis kirja pandud saadi. Täpsustanud põhja- ja lõunasilla omadusi, mille poolest nad erinevad. Kuigi see oli joonisel näha oleks võinud olla ka seletusi vastavate omaduste ja nende kiiruste kohta. Suur osa infot oleks võimalik olnud tunni materjalidest võtta. Kasutatud allikates olev http://en.wikipedia.org ei täpsusta piisavalt, kust on materjali võetud ja kui suurt osa sealt kasutatud on. Kokkuvõtteks oli küll mainitud, mis on kiibistik ja mis on tema ülesanne, kuid oleks võinud siiski ikka rohkem seletusi jagada.

Andrus Mänd

Start a discussion about Kiibistik

Start a discussion