Talk:Kursuse "Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös" õpimapp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Oled kirjeldanud, et kursuse töö on: Õpijuhis finantsarvestuses

http://docs.google.com/Doc?docid=0AZrDdNvrnvlAZGZqZ2RrZjJfMTMzZzIyaDVqZjY&hl=en kus ühe näitena sotsiaalse tarkvara kasutusest tood: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AprDdNvrnvlAcDkwczFQa1FUc1JJbUN0N1lFWkVsSWc&hl=en

leidsin ka sellise kirjelduse: Rühmaõpe (~ 30 tundi) seob õppurid veebipõhises keskkonnas õpirühmadesse selleks, et jagada omavahel töökoormust ja toetada üksteise iseseisvat õpitegevust. Probleemülesandeid omavahel jagades ja arutades luuakse koos uut teadmust. Blackboard õpikeskkond võimaldab õppuritel kasutada asünkroonseid suhtlemisvahendeid foorum (Discussions) ja postkast (Mail), sünkroonset suhtlemisvahendit jututuba (Chat) ning rühmatöö ülesannete esitamiseks töövahendit ülesanded (Assignmets). Excel’i rakendamine on abiks rehkenduste tegemisel. Kodutöö iga ülesanne võiks olla vormistatud töövihikus eraldi lehel, mille nimeks on ülesande number. Vormistusnõuete järgimine lihtsustab auditooriumis navigeerimist erinevate ülesandelehtede vahel. Kodutööd tuleb esitada (submit) õppejõule Blackboard õpikeskkonnas märgitud esitamise tähtajaks. Õppejõu roll on analüüsida rühmade iseseisva töö õpitulemusi ja anda tagasisidet kontaktõppes.

Kindlasti oleks otstarbekas kirjeldada kuidas õppijad GoogleDocs materjali kasutades töötavad, st juhis kus toimub nn. regulatiivne tegevus tegevuse koordineerimiseks ja kuidas eristad näiteks rühmaliikmete panust andmetöötluse lehega tegutsedes.

Eve: Kai, kas soovitad GoogleDocs õpijuhendit täiendada? Sobivate veebipõhiste töövahendite tutvustus toimub auditooriumis, kuid igale õppurile jääb vabadus valida endale sobiv töövahend, milleks enamasti on Excel. Rühmaliikmete panus selgub auditooriumis tagasiside käigus. Eesmärk on ASSESSMENT FOR LEARNING, mitte aga ASSESSMENT OF LEARNING.

Vaatasin ka sinu teisi wikiülikooli asju, seal paistab olevat sama probleem, et rühmatöö koordineerimise korraldamine pole hästi läbi mõeldud ja kipub segunema töö sisuga (kui mingit ülesannet täidetakse või luuakse).

Eve: Kai, kasutan Wikiversity't ainult õpimisel, mitte õpetamisel. Rühmatööd korraldavad enamasti kursuse läbiviijad.