Talk:Nintendo Wii

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


==============================[edit]

Antud referaadis käsitletakse Nintendo kõige uuemat kodukonsooli Wii-d. Ülevaade antakse nii tarkvarast kui ka riistvarast. Tarkvara all on välja toodud Wii menüü, selle alla kuuluvad erinevad kanalid ning nende funktsioonid. Riistvara käsitlevas osas kirjeldatakse konsooli puldi funktsionaalsust, protsessorist ja mälust. Tavakasutajale on välja toodud konsooli võimalused nagu näiteks, mis kanaleid sinna tõmmata saab ning nende kanalite üldine sisu ja puudujäägid, mis katavad fakti, et Wii on seitsmenda generatsiooni tehnilise külje poolest nõrgim kodu konsool.

Autor on osanud tähele panna omadust salvestada faile Wiimote-i peale, mis võimaldab oma mänge jätkata ka teistel konsoolidel või kanda oma kujundatud Mii-si ühelt konsoolilt teisele. Mulle meeldis, kuidas autor juhtis tähelepanu asjaolule, et puldi sees asuvat kõlarit on võimalik välja lülitada, kuna antud riistvara pole just kõige kõrgema helikvaliteediga ning on kõrvadele valus.

Referaadist oleks oodanud ka väikest ülevaadet Wii külge ühendatavatest lisadest nagu WiiFit, WiiSpeak jne. Eriti kuna on välja toodud Wii puldi külge käivad aksessuaarid millel on pigem visuaalne kui praktiline eelis. Selle võrra oleks ka saanud pildivalik suurem olla.


Martin Köstner

=============================[edit]

Retsensioon, Nintendo Wii[edit]

Retsenseerin Roger Puksi referaati, teemal Nintendo Wii.
Referaat on 8 lehekülge pikk ja sisaldab endas kolme suuremat pealkirja ja nendes olevaid alapealkirjasid, selgelt on eristuvad sissejuhatav osa ja ülejäänud referaadi osad. Referaadi eesmärgiks on luua ülevaade Nintendo Wii konsoolist, seletada lahti Nintendo Wii tööpõhimõte ja erinevad võimalused. Refereerija on kasutanud rohkelt võõrkeelset materjali, kuna eestikeelset materjali, mis oleks vähegi tõsiseltvõetav, ei ole võimalik lihtsalt leida, võõrkeelse materjali kasutamine ei ole kindlasti taunitav, pigem vastupidi.

Referaadis on selgelt eristuvad kolm suuremat pealkirja ja selle alla kuuluvad alapealkirjad. Kuigi otseselt ei ole refereerija välja toonud sissejuhatust, on see siiski selgelt eristuv. Referaadi sissejuhatuses seletatakse lahti Nintendo Wii konsooli olemus.

Referaadi teises suuremas osas tehakse lugejale selgeks, mille jaoks on võimalik antud konsooli kasutada, millised on Nintendo Wii võimalused ja mis on Wii eripärasused. Teine peatükk on jagatud mitmeteks erinevateks lõikudeks ja alamlõikudeks, üldiselt täidab teise osa jaotus oma eemärki ja kõik on lihtsasti arusaadav ja loetav.

Referaadi kolmandas suuremas osas luuakse lugejale ülevaade Nintendo Wii raudvarast, erilise tähelepanu all(kaks alampealkirja) on Nintendo Wii juhtpult ja tehnilised andmed. Wii juhtpult on antud konsooli puhul üks tähtsaim osa ja mõistan autori soovi tuua juhtpult välja eraldi suurema pealkirjana. Samuti on iga konsooli puhul tähtis, millised on tema tehnilised andmed, selle jaoks on samuti eraldi alampealkiri, koos oma lõikudega.

Töö on ülevaatlik ja ka inimene, kes pole Nintendo Wii-ga varem tutvunud, saab konsooli tööpõhimõttest aru. Tugevate külgedena tooksin välja seda, et töö on kergelt loetav, kasutatud on piisavalt pildimaterjali, töö on jagatud arusaadavateks ja selgesti eristatavateks lõikudeks. Töö on täpselt paraja pikkusega, s.t. ei ole midagi üleliigset ja samas ei ole ka midagi puudu.

Referaadi puuduseid on üsna raske välja tuua, aga võib-olla oleks refereerija võinud sissejuhatuses lahti seletada Wii tõelise mõtte ja miks üldse loodi selline konsool, mis suudab puldi abil tuvastada mängija liikumist. Samuti oleks autor võinud lühidalt rääkida Nintendo Wii-le pakutavatest mängudest.

Leian, et tegemist on väga hea referaadiga, mis täidab oma eesmärki. Kindlasti on referaadi autor teinud teema selgeks nii endale kui ka referaadi lugejatele.


Jaan Murumets