Talk:Skanner

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Retsensioon

Töö on tehtud lihtsalt ja minu meelest hästi. Teemad on toodud välja alajaotustena. On alustatud sellega, mis on skänner ja kuidas ta töötab. Toodud välja skänneri liigid ja igaühe kohta räägitud paarilauseline jutt. Mida võiks kritiseerida on ajalugu, kuna see puudub. Oleks oodanud natukene skännerite ajalugu näiteks milline nägi välja esimene skänner ja kuna see loodi. Huvitav oli teada saada kuidas skänner töötab ja mis on tema tööpõhimõte. Välja on toodud kasutatud kirjandus. Autor on näinud vaeva mitte pole kopeerinud kuskilt maha.


Madis Piigli

Retsensioon[edit]

Autor on kirjutanud skanneritest ning alustab üldisest definitsioonist, misjärel kirjutab lühidalt erinevatest skanneritüüpidest. Kuigi erineva hierarhiaga alajaotusi on vähe, oleks liigendus võinud siiski veidi parem olla, hetkel on kõik peatükid hierarhiliselt võrdsed.

Oleksin tahtnud lugeda veel ajaloost nagu ka eelnev retsenseerija. Piltide lisamine oleks muutnud teksti veel kergemini jälgitavaks ning kuna erinevaid skanneri tüüpe on üsna palju, siis aitaks kõrvalolev pilt otsitava tüübi kergemini üles leida.

Meeldis see, et allikana oli kasutatud internetilehekülgede kõrval ka raamatuid. Positiivne oli ka see, et referaadil oli mõistlikus koguses alapealkirju. Ehk et nende kõigi alla jagus ka teksti ning ei tekkinud nähtust, kus iga pealkirja all on üks lause (mis omakorda aeglustab lugemist).

Kerli Saar

Retsensioon[edit]

Kogu teema oli jaotatud paljudeks peatükkideks, kuid oleks võinud olla ka alapeatükke. Samas osad peatükid olid vaid ühe lauselised ning see oli häiriv. Erinevatest skanneritest oli kõik informatsioon hästi välja toodud. Huvitavam oleks see referaat olnud kui oleks lisatud rohkem pilte ning midagi ka skannerite ajaloost ja tuleviku suundadest. Viiteid uurides oli näha, et referaadi tegemisel polnud midagi otseselt maha kopeeritud ja autor oli vaeva näinud.

Henri Ots