Technical English/Intro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
توجه: برای مشاهده ی لیست لغات به Technical English رجوع کنید

درباره ی این پروژه[edit]

هدف سه ماهه: این مکانی برای من و همکلاس هایم است تا لیتسی از لغات تخصصی در "مهندسی مکانیک" را همراه تلفّظ و معنای فارسی آنها در محدوده ی درسمان جمع آوری کنیم

هدف دو ساله: قصد دارم در این مکان به کمک نمایه ی(index)انگلیسی کتاب ها لیستی ابتدا الفبایی و سپس مفهومی از لغات تخصصی این رشته را جمع آوری کنم. مزایای این لیست:

مثلاً) رابطه ی "انواع" بین این لغات مشخص می شود و نمودار انواع تشکیل می شود. که خود مزایایی دارد:
حفظ کردن لغات راحت تر می شود
به خاطر رابطه مند شدن درختی آنها(شدیداً مطابق با ساختار حافظه ی انسان)
به خاطر ملموس بودن لغات در چنین ساختاری که آن را از لیستی به ظاهر پر از واج های بی معنا مجزّا می کند
به خاطر کنار هم آمدن لغات با معانی و ظاهر شبیه به هم (این خصوصیت لغتا تخصّصی ست)

هدف بلند مدّت: در نهایت این فعالیت از یک گرد هم آیی دانشجویی فراتر می رود و تبدیل به نقشه ای از مفاهیم مهندسی مکانیک می شود که از آن می توان برای ساخت موارد زیر کمک گرفت

کتاب آشنایی با مهندسی مکانیک در wikibooks
گشت و گذاری در مهندسی مکانیک در wikiversity
مقدمه ای برای نوشتن کتاب "مهندسی مکانیک" به عنوان جانشینی برای فیزیک عمومی در wikibooks

طرز حفظ کردن لغات[edit]

این قسمت به ویکی پدیا ی فارسی منتقل شد: http://fa.wikipedia.org/wiki/G5. پس از رسیدن به این آدرس روی لینک جعبه ی یادگیری کلیک کنید.