Template:Информатика/Катедри

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Катедра
Програмиране

Gnome-terminal.svg
Компютърното програмиране (накратко наричано програмиране или кодиране) е процес на писане, тестване и поддържане на сорс код на компютърна програма. Сорс кодът се пише на език за програмиране. Този код може да бъде модификация на съществуващ вече код, или нещо напълно ново, с цел решаването на зададен проблем. Процесът на писане на сорс код изисква познание в много различни свери, като алгоритми и т.н.


Катедра
Катедра:Информационни технологии

Higher learning.png
Информационните технологии са област от пазара свързана с услугите в областта на компютърните технологии, на офисната и научно-изследователската техника. Като наука ИТ е комплекс от взаимосвързани научни, технологични и инженерни дисциплини, изучаващи методите на ефективната организация на труда на хора заети с обработката и съхраняването на информация, изчислителната техника и методите за организация и взаимодействие с хората и производственото оборудване, тяхното практическо приложение, както и свързаните с тях социални, икономически и културни проблеми.