Template:Welcome/Bg

From Wikiversity
  • Уикиверситет-бета е център за общо многоезично обсъждане на правилата на Уикиверситет и други въпроси. Освен това, той е инкубатор за нови Уикиверситети на различни езици.
  • Вавилон е нашия многоезичен форум за общи обсъждания и съобщения.
  • Порталът е място където можете да получите информация свързана с българоезичния Уикиверситет или да зададете всякакви въпроси и да направите предложения на български език.
  • Моля, сложете на личната си страница шаблона {{UserReputation/Bg}}, за да могат другите потребители да ви благодарят или да ви оставят предупреждение. Сега това не е задължително, но навярно с времето това ще влезе в правилата, свързани с общуването и преодоляването на конфликти.
  • Ако поставите шаблона на страницата си, ще можете да получавате актуална информация за събитията, случващи се в проекта.
  • В момента българоезичния Уикиверситет е в процес на апробация. Моля бъдете активни, тъй като това е едно от необходимите условия. Слаба страна на проекта е малкия брой предложения за курсове и все още слабото им представяне, поради което ви каним да окажете съответната подкрепа на проекта.