Triết học phương Đông

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Triết học phương Đông hay triết học châu Á bao gồm các triết học khác nhau bắt nguồn từ Đông và Nam Á bao gồm Triết học Trung Quốc, Triết học Nhật BảnTriết học Triều Tiên thống trị ở Đông Á và Việt Nam và Triết học Ấn Độ (bao gồm triết học Phật giáo) chiếm ưu thế tại các vùng Nam Á, Đông Nam Á, Tây Tạng và Mông Cổ.

Trường phái triết học[edit]

Triết gia[edit]

Nền tảng Triết học đông phương cổ được hình thành ớ các nước Trung Quốc, Ấn Độ bao gồm Triết học Trung Quốc, Triết học Ấn Độ từ các triết gia như:

  • Tất-đạt-đa Cồ-đàm (sáng lập ra Phật giáo), triết lý trên cơ sở nhận thức và chân lý để phân biệt rỏ ràng đúng sai để đạt đến trình độ giác ngộ và giải thoát.
  • Lão Tử (sáng lập ra Lão giáo) , triết lý trên cơ sở âm dương, Ngũ hành, Bát quái, Dịch, Vô vi.
  • Khổng Tử (sáng lập ra Khổng giáo), Mạnh Tử triết lý trên cơ sở nhân nghĩa, lề giáo, đạo đức, chính trị, trung dung (hoà hợp, hoà đồng) tạo ra thế giới đại đồng thanh bình thịnh trị.
  • Hàn phi triết lý trên cơ sở thưởng phạt công bình cho mọi người trong xã hội.