Jump to content

While-tsükli näiteid

From Wikiversity

4. nädala õpijuhis

Näide 1 Korduste arvu loendamine[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# while-tsükli näide
# muutuja loendur näitab, mitmendat korda tsüklit korratakse ja
# ühtlasi peab arvet korduste arvu ning lõpetamise üle
# NB! seda programmi võiks pigem kindla korduste arvuga esitada.
loendur = 1
while loendur < 10:
  print("Tsüklit täidetakse:", loendur, "korda.")
  loendur = loendur + 1 # Sama tehte teeks ka omistuslause loendur += 1

Näide 2 Korduste arvu loendamine[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# while-tsükli näide
# Järgnev näide kasutab võimalust tsükli täitmist kontrollida
# aritmeetikaavaldisega - loendurit vähendatakse, kuni tema väärtuseks saab 0.
loendur = 10
while loendur:
  print("Tsüklit täidetakse:", loendur, "korda.")
  loendur = loendur - 1 # Sama tehte teeks ka omistuslause loendur -= 1
print("See oli üks väga hea programm")

Näide 3 Kordamine kasutaja soovil[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Väike proov (mitte veebi)
vastus = "j"
while vastus == "j":
  arv = int(input("Sisesta arv: "))
  ruut = arv ** 2
  print("Arvu ",arv," ruut on ",ruut)
  vastus = input("Kas veel [j/e]? ")
print("Kohtumiseni!")

Näide 4 Kordamine, kuni tingimus saab täidetuks[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# while-tsükli näide
# Kasutajalt küsitakse parooli
# programmi ei saa edasi kasutada, kuni ei ole sisestatud õige parool
# NB! Ärge sellisel viisil küll kunagi paroole küsima hakake, et need otse
# programmi teksti sisse kirjutate!!!!!
parool = "kalasalat"
vastus = input("Sisesta parool ")
while vastus != parool:
  print("Parool on vale. Programmi ei saa edasi kasutada.")
  vastus = input("Sisesta parool uuesti ")
print("Lõpuks õige! Head kasutamist!!")

Näide 5 Kordamine topelttingimusega[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# while-tsükli näide
# Kasutajalt küsitakse parooli
# programmi ei saa edasi kasutada, kuni ei ole sisestatud õige parool
# NB! Ärge sellisel viisil küll kunagi paroole küsima hakake!
parool = "kalasalat"
proove = 1
max_valesid = 3
vastus = input("Sisesta parool ")
while vastus != parool and proove < max_valesid:
  proove += 1    # proove = proove + 1
  print("Parool on vale. Programmi ei saa edasi kasutada.")
  vastus = input("Sisesta parool uuesti ")
if vastus == parool:
  print("Lõpuks õige! Head kasutamist!!")
else:
  print("Sa ei ole õige inimene. Rohkem proovida ei saa!")

4. nädala õpijuhis