Wikiversity:ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੂਰ

From Wikiversity

ਹੈਲੋ, ਅਤ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਇਸ ਗਾਈਡਿਡ ਟੂਰ ਉੱਤ ਅਸੀਂ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਉੱਤ ਵੱਖਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੱਥ, ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰ ਜਾਣਦ ਹੋਏ…

  • ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ!
  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਟੂਰ ਬਣਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ।
  • Wikiversity:ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ Wikiversity:ਸਵਾਲ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸਲਈ...

 exit tour