ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ:ဥပမာႏပွုင်ႏစံႏ

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Example and the translation is 14% complete.
Collaboration between students and teachers.

အဝ်ႏဝီခီတက္ကသိုလ်ႏယိုရပ်ဆွုမ်ႏဒျာႏဩ!

Universitas magistrorum et scholarium—a community of teaching and learning—is the basic definition of a university in Latin. Wikiversity is the viciversitas magistrorum et scholarium—a wiki-based community of teaching and learning.

Wikiversity is not a degree-granting institution. It does not have professors or staff or registered students. There are just people here


teaching - learning - discussing - creating - thinking

in many different subjects.

Wikiversity is a communal effort to learn and facilitate others' learning. You can use Wikiversity to find information or ask questions about a subject you need to find out more about. You can also use it to share your knowledge about a subject, and to build learning materials around that knowledge. See below for ideas on how you can help out yourself, or to help us help you.


Some open tasks


ထာꩻမာꩻခြပ်ရဲဉ်ႏ ဒင်ႏနယ်ဆင်ႏ
တဲက်ထွား
ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ အကျောင်ꩻ(ခြောင်ꩻကျမ်ꩻ)
သွဉ်ထူႏ
အိုန်လုဲင်း သွဉ်တန်ꩻ
ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻမွေးတောဝ်းဟောင်း?
Wikiversity subcommittee
Moving Wikiversity forward
ထွားချာလို့လို့ ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ
Wikiversity in Wikibooks
(originally at the meta-wiki)
The U  in Wikiversity          (edit)
Find your place in the Wikiversity community
Education    - Hunter-gatherers | Scholars | Browsers | Masters
Service        - Wikipedia | Wikinews | Wikibooks
Research     - secondary | original | collaboration
Other           - Support staff | Student union | Faculty club