Wikiversity:Portal/bg

From Wikiversity


Добрe дошли в портала на общността!

Тази страница съдържа информация и ресурси за общността на Уикиверситет.

Технология която намалява социалното напрежение[edit]

В съобщението на Сю Гарднър, се разглежда възможността да се използват технологични решения, възпиращи оттеглянето на новите участници, предизвикано от нарастването на социологичното напрежение, което обикновено се поражда в по-големите общности. Утопията за "приятелска общност" реално не работи. В голямата общност трудно може да се очаква "равенство и справедливост", както показва историята на общественото развитие. Могат обаче да бъдат намерени такива технически способи на взаимодействие в общността, посредством които участниците в проекта биха се чувствали по-удобно, а много противоречия да се избегнат.

Една от тези технологии е инкубаторът. Той се оказа успешен експеримент, защото в него не се изисква строго прилагане на правилата. По предположение същата роля може да играе и личното пространство - но в края на краищата хората предпочитат инкубатора.

Да си представим идеализиран модел в който Уикипедия няма едно основно пространство, а е разделена на пет йерархични степени. Всъщност на практика съществуват четири степени: инкубатор, неотпатрулирана версия, патрулирана версия, стабилизирана версия. В този случай инкубаторът е напълно изключен, а голяма част от работата на по-долните нива се унищожава, което предизвиква възмущение сред голяма част от редакторите. И така могат да се разграничат петте нива:

  1. Начална чернова
  2. Статия написана професионално, но без източници
  3. Статия, в която всеки абзац е потвърден с надеждни източници
  4. Статия, преминала рецензиране в общността
  5. Статия, преминала рецензиране от признати експерти в научната общност.

Документи, описващи ресурсите[edit]


Отворени задачи[edit]

За проекта[edit]


Общност[edit]

За нормална работа на българския Уикиверситет е необходима строга рамка. Отначало трябва да се преведат основните статии и да се формира структурата между тях, т.е. оформление на Начална страница


Обсъждане на проекта в свободна форма.