Wikiversity:Te verwijderen pagina's/Archief/201407

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

26 July 2014[edit]

 • Scrum - verkapte reclame The Banner (talk) 16:36, 26 July 2014 (UTC)
  • Op welke manier is er sprake van reclame? Timboliu (talk) 17:10, 26 July 2014 (UTC)
   • Agile Design & Scrum: de mythes, de FAQ Geschreven in een management stijl. The Banner talk 17:24, 26 July 2014 (UTC)
    • Ik begrijp het nut niet van deze link? Wil je aangeven dat scrum niet in alle projecten werkt? Zo ja, dan lijkt het me nuttig om deze link aan leerproject toe te voegen. In andere leerprojecten heb ik gekozen voor een pagina kritiek op ... Timboliu (talk) 17:43, 26 July 2014 (UTC)
     • Het is even afwachten wat de moderator gaat doen bij de beoordeling maar mijns inziens hebben management grappen weinig van doen met de leerdoelstelling van Wikiversity. The Banner talk 19:30, 26 July 2014 (UTC)
      • Scrum is één van de projectmanagement methodieken. Zie ook https://beta.wikiversity.org/wiki/Projectmanagement_methodieken. Ik zie niet in waarom je scrum als een 'management-grap' kwalificeert. Ook op wikipedia bestaat een lemma t.a.v. scrum. Of gaat het je om de inhoud van het artikel? Zouden we de zinnen die neigen naar promotie wellicht kunnen herschrijven? Welke zinnen zie je als promotioneel? Timboliu (talk) 21:50, 28 July 2014 (UTC)
 • Scrum alleen geschikt voor software? - persoonlijke opmerking, geen leerdoelstelling The Banner talk 17:12, 26 July 2014 (UTC)
  • Wat bedoel je precies met 'persoonlijke opmerking' en 'leerdoelstelling'? Waarom ben je van mening dat hier sprake is van een 'persoonlijke opmerking'? en waar hebben we vastgesteld dat het geven je persoonlijke 'mening' niet is toegestaan? Het uitwisselen van meningen is juist essentieel in een leerproces. Timboliu (talk) 17:18, 26 July 2014 (UTC)
   • Dan moet je nog eens even doorlezen, mijn beste. The Banner talk 17:24, 26 July 2014 (UTC)
    • Ik heb de informatie op het forum nog een keer doorgelezen, maar kan daar het antwoord op mijn vragen niet vinden. Timboliu (talk) 17:35, 26 July 2014 (UTC)
  • Vraag: waarom staat dit op een aparte pagina? Woodcutterty (talk) 19:49, 26 July 2014 (UTC)
 • Scrum uitleggen in 5 minuten - management geblaat The Banner talk 17:24, 26 July 2014 (UTC)
  • In welke zin is hier sprake van management geblaat. Zonder uitleg is het lastig voor mij om de content op de pagina te verbeteren. Een uitleg van scrum in 5 minuten is uitermate zinvol voor mensen die nog weinig van scrum afweten. Timboliu (talk) 21:55, 28 July 2014 (UTC)
 • De Scrumgids - oproep om toch maar vooral een website op te snorren ergo reclame. Geen leerdoelstelling in beeld. The Banner talk 17:24, 26 July 2014 (UTC)
  • Ik heb een toelichting toegevoegd. De 'scrumgids' bevat, naar mijn mening, nuttige informatie voor iemand die nog weinig van scrum weet. Mijn voorstel is dan ook om de verwijdersnominatie weer te verwijderen. Timboliu (talk) 17:38, 26 July 2014 (UTC)
 • Jeff Sutherland niet-relevant The Banner talk 17:34, 26 July 2014 (UTC)
  • Waarom zou dit niet relevant zijn? Timboliu (talk) 17:35, 26 July 2014 (UTC)
  • Voor verwijderen bij gebrek aan toegevoegde waarde. De pagina meldt alleen dat Sutherland één van de bedenkers van Scrum is. Als dit relevante/nuttige informatie is in het kader van leermateriaal, kan dat met hetzelfde gemak worden vermeld op Scrum. Woodcutterty (talk) 19:49, 26 July 2014 (UTC)
   • Naar mijn mening komt het de leesbaarheid ten goede als de informatie t.a.v. de grondlegger op een aparte pagina staat. Ik ben het met Woodcutterty's opmerking eens dat extra informatie wenselijk kan zijn. Timboliu (talk) 16:17, 27 July 2014 (UTC)
    • Mijns inziens komt het de leesbaarheid juist niet ten goede als de informatie op een aparte pagina staat, gegeven het feit dat er kennelijk niets over hem te vertellen valt dat een eigen leerfunctie dient. Dat meer informatie over deze persoon wenselijk kan zijn heb ik ook niet gezegd. Woodcutterty (talk) 17:01, 27 July 2014 (UTC)
     • Wanneer ik Google op Jeff Sutherland kom ik zeer veel informatie tegen. De vraag is echter wat je in een leertraject over scrum van Jeff Sutherland zou moeten weten. Ik heb extra informatie toegevoegd die naar mijn mening relevant is. Deel je mijn mening? Zo niet, wat zou ik nog kunnen aanpassen/ toevoegen? Timboliu (talk) 22:19, 28 July 2014 (UTC)
 • Hoewel ik het niet eens ben met 'gebrek aan toegevoegde waarde', heb ik de informatie uitgebreid. Naar mijn mening is het zinvol in een leertraject over scrum om e.e.a. te weten over de oprichters. Ik heb ook een link naar zijn blog toegevoegd zodat de student die meer wil weten zijn blog kan bekijken. Ik zou willen voorstellen om deze pagina niet langer te nomineren voor verwijdering. Timboliu (talk) 22:19, 28 July 2014 (UTC)
 • Home.mendix.com - reclame - website zonder leerdoelstelling The Banner talk 17:37, 26 July 2014 (UTC)
  • Waarom ben je van mening dat het hier gaat om reclame. Het doel van deze pagina is om meer informatie te geven over home.mendix.com. Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken. Op de wikiversiteit wordt aan meerdere platformen aandacht besteed. Timboliu (talk) 17:41, 26 July 2014 (UTC)
 • Sprintr: filmpje - nonsense The Banner talk 17:38, 26 July 2014 (UTC)
  • Waarom is dit nonsense? Timboliu (talk) 17:39, 26 July 2014 (UTC)
   • Omdat de info zo volstrekt onduidelijk/irrelevant is dat geen mens er wat aan heeft. The Banner talk 17:41, 26 July 2014 (UTC)
    • Eens, laten we deze pagina verwijderen. Timboliu (talk) 16:33, 27 July 2014 (UTC)
  • Voor verwijderen per Overleg hoort op overlegpagina's of op de centrale overlegruimte. In deze vorm is deze pagina kennelijk bedoeld als overleg, althans maakt die geen onderdeel uit van leermateriaal, dus dient zij uit de hoofdnaamruimte verwijderd te worden. Woodcutterty (talk) 19:49, 26 July 2014 (UTC)

28 July 2014[edit]

 • RuralWeb - Zelfpromo. Kattenkruid (talk) 12:23, 28 July 2014 (UTC)
  • In welk opzicht is er sprake van zelfpromotie? Timboliu (talk) 22:23, 28 July 2014 (UTC)
  • RuralWeb is één van de leercirkels die actief is op de wikiversiteit. De leercirkels hebben volgens mij niets met zelfpromotie te maken. De leercirkels vormen samen de community die de content op de wikiversiteit verzorgen. Zie ook de 'learning communities' op de Engelstalige wikiversiteit (https://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Learning_community). Timboliu (talk) 22:23, 28 July 2014 (UTC)
   • En welke gebruikers zijn daarbij actief betrokken? The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
    • Die zijn op één hand te tellen, maar in hoeverre is dat relevant? Overigens is de userinterface dermate ingewikkeld dat ik moeite heb om mensen, die weinig ervaring hebben met IT-hulpmiddelen, te leren hoe ze content kunnen wijzigen. In leercirkel RuralWeb (100 personen, zie Facebook pagina) heb ik slechts een handvol mensen geleerd hoe ze content kunnen wijzigen. Veel mensen vinden het ook eng om content te wijzigen. Timboliu (talk) 09:58, 31 July 2014 (UTC)
 • Kritiek op scrum - geen zinvolle inhoud, kristallen bol, sluikreclame The Banner talk 20:40, 28 July 2014 (UTC)

29 July 2014[edit]

 • Agile - promo van een management-grap zonder duidelijk leerdoel. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
  • Het leerdoel van de Agile pagina is dat iedere systeemontwikkelaar iets zou moeten weten van Agile. Is het een idee dat ik het leerdoel op de pagina noem? Hoe zou dit dan moeten luiden volgens jou? Timboliu (talk) 21:59, 30 July 2014 (UTC)
   • Een leerdoel hoort m.i. altijd bovenaan leermateriaal (bijv. een les of cursus) te staan, in de trant van: "Aan het einde van deze les bent u in staat om ...". Het kennis hebben van Agile lijkt mij geen leerdoel op zich. Nu heb ik echt geen flauw benul wat Agile is (dit wordt ook nergens duidelijk gemaakt), maar als het bijvoorbeeld een computerprogramma is is een leerdoel dat je aan het einde van een les bekend bent met bepaalde functies en in staat bent om daar concreet iets mee te doen. Dat zou getoetst kunnen worden met vragen of een opdracht. Ik had in mijn kladblok een voorbeeld (zonder echte inhoud) gemaakt om een idee te geven van wat ik bedoel: cursus en les. Woodcutterty (talk) 22:09, 30 July 2014 (UTC)
    • Agile is geen computerprogramma, maar een projectmanagement methodiek en/of een manier van werken. Op de pagina wat is Agile? heb ik een poging gedaan om e.e.a. uit te leggen. Timboliu (talk) 00:29, 31 July 2014 (UTC)
    • Ik heb een poging gedaan om het leerdoel van leerproject Agile te beschrijven. Zie Agile/doel van leerproject. Maak ik hiermee, in uw ogen, voldoende duidelijk wat de (leer)doelen zijn van leercirkel systeemontwikkeling? Timboliu (talk) 00:28, 31 July 2014 (UTC)
    • Dat er altijd een leerdoel boven een pagina moet staan is volgens mij nog geen richtlijn en het lijkt me ook niet verstandig om dit als richtlijn op te nemen. Wanneer ik bijvoorbeeld iets wil leren over semantiek, dan weet ik in het begin nog helemaal niet wat mijn leerdoelen zouden moeten zijn. Hoe ik leer is dat ik de term 'semantiek' Google en vervolgens op bijvoorbeeld wikipedia kijken wat er over semantiek geschreven wordt. Vervolgens kom ik er al pratende met bijvoorbeeld collega's achter dat je semantische modellen kunt maken en dat die nuttig zijn in een systeemontwikkelingstraject. Pas in een latere fase besluit ik om een cursus te maken. Is de wikiversiteit een plek waar je kennis, opgedaan in de eerste fase, zou kunnen vastleggen? Ik denk het wel en als ik naar de Engelse wikiversiteit kijk dan wordt dit ook gedaan. Ook daar zie ik niet boven elke pagina een leerdoel staan. Timboliu (talk) 00:17, 31 July 2014 (UTC)
 • Overzicht Agile methodieken - een flinke lijst vrijwel zonder links is niet zinvol. Gewoon wikilinken kan volstaan. Daarbij zijn de genoemde methodieken van twijfelachtige waarde voor WV. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
 • Definition of done - als zelfstandige pagina weinig zinvol, zou samengevoegd kunnen worden met Scrum maar dat staat ook al genomineerd voor verwijdering. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
  • Ik ben het niet eens met de verwijderings-nominatie van pagina 'scrum' maar wat bedoel je precies met 'samenvoegen'? Dat de tekst op één pagina moet staan? In welk opzicht komt dit de leesbaarheid ten goede? Het lijkt me ook niet fout als ik het wel op een aparte pagina zet. Geldt er op Wikipedia niet de regel BTNI. Naar mijn mening gaat deze regel hier ook op. Timboliu (talk) 22:02, 30 July 2014 (UTC)
 • Product backlog - als zelfstandige pagina weinig zinvol, zou samengevoegd kunnen worden met Scrum maar dat staat ook al genomineerd voor verwijdering. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
 • Scrum: werkproducten - als zelfstandige pagina weinig zinvol, zou samengevoegd kunnen worden met Scrum maar dat staat ook al genomineerd voor verwijdering. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
 • Agile: historie - als zelfstandige pagina weinig zinvol, zou samengevoegd kunnen worden met Agile maar dat staat ook al genomineerd voor verwijdering. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)
 • Agile leertraject - als zelfstandige pagina weinig zinvol, zou samengevoegd kunnen worden met Agile maar dat staat ook al genomineerd voor verwijdering. The Banner talk 09:31, 29 July 2014 (UTC)

Strikt genomen zou ik voorstander zijn van het verwijderen van alle artikelen van Timboliu nu ik er achter kwam dat hij op tamelijk grove manier zijn commerciële belangen aan het botvieren is op Wikiversity. The Banner talk 09:57, 29 July 2014 (UTC) Wat ik overigens pas ontdekte na bovenstaande nominaties

De afgelopen twee jaar heb ik praktisch in mijn eentje de wikiversiteit voorzien van content. Ik heb in deze periode weinig feedback gekregen, mijn eigen visie ontwikkeld. Pas sinds korte tijd hoor ik ook meningen van anderen. Ik denk dat de wikiversiteit daar beter door gaat worden en ben ook blij met de feedback. Het zal me wel even wat tijd kosten om mijn eigen visie bij te stellen, maar ik ben zeker bereid om mijn visie aan te passen. Het nomineren van al mijn artikelen vind ik te ver gaan.
Wat ik ook nog zou willen opmerken is dat 'leren' een kwetsbaar proces is. Je geeft jezelf bloot, je laat zien wat je weet en wat je nog niet weet. Het lijkt me verstandig om op de wikiveristeit een cultuur te creëren die anders is dan op wikipedia, waar kwaliteit de allerhoogste prioriteit heeft en dan komt er een hele tijd niets. Ik denk dat kwaliteit ook op de wikiversiteit een hele hoge prioriteit heeft, maar met dat verschil dat je 'lerenden' ook de ruimte moet geven om fouten te maken, vragen te stellen, enz. Hoor graag hoe jullie hier tegenaan kijken. Timboliu (talk) 06:12, 30 July 2014 (UTC)
I had also informed you at a time that your page was not shares or supports learning as defined by the goal of Wikiversity. Crochet.david (talk) 19:10, 30 July 2014 (UTC)
Kennisuitwisseling tussen studenten en docenten.
Plato in zijn academie

Hi David, yes I remember your comments, but I also see that the way people are learning is changing. In my opinion we should reconsider what the vision of the wikiversity should be. In my opinion learning should be like the picture on the right. People exchanging knowledge in groups, asking questions, discussion. That's how I learn most. I use for instance LinkedIn or Google+ to have a discussion and after the discussion I would like to capture some of the stuff we learned on the wikiversity. I understand that this vision is maybe different from the current vision. On the other hand. On the English wikiversity I found information that the vision is that learning circles (or learning groups) should get a lot of freedom regarding how they want to learn. Timboliu (talk) 23:51, 30 July 2014 (UTC)

 • Pools - geen zinvolle inhoud, computervertalingen. Suggereert ten onterechte dat Dobry het antwoord is op Jak się masz?. Kattenkruid (talk) 12:07, 29 July 2014 (UTC)
  • Wat is de reden dat je deze content als niet zinvol beschouwt? Ik geef toe dat het een begin is, maar 'niet zinvol' lijkt me een onjuiste kwalificatie. Wat zou dan het antwoord moeten zijn op Jak się masz?. Ik zou willen voorstellen dat we deze fout aanpassen. 80.61.30.97 21:35, 30 July 2014 (UTC)
   • Nee, dan nog is er nauwelijks zinvolle inhoud. Als ik hier iets mee zou willen doen, doe ik liever de Poolse lessen aanvullen op Wikibooks. Kattenkruid (talk) 23:52, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/kennismanagement - zelfpromo geschreven in de 1ste persoon, doelstelling, geen leerdoel. Kattenkruid (talk) 23:56, 29 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb op Social Enterprise Blog - zp, discussiestuk, notulen. 23:58, 29 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/leerproject WordPress. Kattenkruid (talk) 00:00, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/fondsenwerving - zp. Kattenkruid (talk) 00:01, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/aandachtspunten - zp, aangemaakt door de trekker. Kattenkruid (talk) 00:03, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/ambassadeurs - zp. Kattenkruid (talk) 00:11, 30 July 2014 (UTC)
 • Ruralweb: historie - zp, geen zinvolle inhoud. Kattenkruid (talk) 00:15, 30 July 2014 (UTC)
 • Internet in Afrika - zp, marketingpraat. Kattenkruid (talk) 00:17, 30 July 2014 (UTC)
  • Waarom ben je van mening dat het hier om marketingpraat gaat. Zouden we de tekst kunnen wijzigen, zodat je minder het gevoel hebt dat het 'marketingpraat is? Timboliu (talk) 22:25, 30 July 2014 (UTC)
   • Het lijkt vooral bedoeld om te verklaren waarom dit bedrijf (waar de aanmaker voor werkt) actief is of wil zijn in Afrika, dan wel om de interesse te wekken om (via dit bedrijf) internetzaken te doen met Afrika. Kattenkruid (talk) 23:52, 30 July 2014 (UTC)
    • Kattenkruid, RuralWeb is geen bedrijf maar een community die zich richt op leren. Verandert dit de zaak? Timboliu (talk) 00:10, 31 July 2014 (UTC)
     • Klets niet, RuralWeb is gewoon een bedrijf, onderdeel van svikaworks en aanmaker van de pagina is er sterk bij betrokken. Kattenkruid (talk) 02:01, 31 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/partners - feitelijk zijn er amper partners. Kattenkruid (talk) 00:20, 30 July 2014 (UTC)
  • Is dit een reden om een pagina te verwijderen? Timboliu (talk) 22:25, 30 July 2014 (UTC)
   • Dat is niet de enige. Het is ook zp en slechts geschikt voor de interne communicatie van het bedrijf. Bovendien slechts plannetjes/ glazen bol, nauwelijks tot geen concrete samenwerking. Kattenkruid (talk) 23:52, 30 July 2014 (UTC)
 • Ruralweb: plan van aanpak. Kattenkruid (talk) 00:21, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/projecten - schaamteloze zp. Kattenkruid (talk) 00:23, 30 July 2014 (UTC)
  • Het gaat om de promotie van een leercirkel. Waarom zou een leercirkel niets mogen vertellen over de projecten die ze uitvoeren? Timboliu (talk) 22:25, 30 July 2014 (UTC)
   • Het gaat om promotie voor een bedrijf dat betaalde opdrachten wil uitvoeren en waarvan de trekker de interne communucatie hier plaatst. Kattenkruid (talk) 00:13, 31 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/projecten/WordPress zandbak. Kattenkruid (talk) 00:25, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/projectaanpak - schaamteloze zp. Kattenkruid (talk) 00:26, 30 July 2014 (UTC)
 • RuralWeb/making beautiful websites. Kattenkruid (talk) 00:28, 30 July 2014 (UTC)
 • Ondernemerschap - zp. Kattenkruid (talk) 00:29, 30 July 2014 (UTC)
  • Waarom ben je van mening dat hier sprake is van zp? Hoe zouden we de tekst kunnen aanpassen zodat er geen sprake van zp meer is? Ik denk dat je het met me eens bent dat een leerproject over ondernemerschap zinvol is voor de wikiversiteit. Timboliu (talk) 22:30, 30 July 2014 (UTC)
   • Een groot deel van de tekst gaat over het bedrijf waar aanmaker voor werkt. De rest van de tekst kan ik niet beoordelen maar het ziet er uit als een warboel. Er staat iets nog te verwerken sinds 17 nov 2013 waaruit ik opmaak dat aanmaker te veel hooi op zijn vork neemt en niet structureel werkt. Kattenkruid (talk) 00:13, 31 July 2014 (UTC)
    • RuralWeb is geen bedrijf maar een leercirkel of leergroep. Ik werk niet voor RuralWeb, er bestaat ook niet iets zoals een stichting. Ik ben wel participant in deze leergroep. De content is niet geschreven met de intentie om de groep te promoten. Het doel van de tekst is om te beschrijven welke activiteiten de leercirkel uitvoert om uiteindelijk te komen tot leermiddelen. Het plan was om een e-learning te creeren op het gebied van ondernemerschap, wat nog niet eens zo gemakkelijk is, zijn we achter gekomen. Wellicht dat jij ons kunt helpen om wat meer structuur in dit leerproject te krijgen? Timboliu (talk) 10:01, 31 July 2014 (UTC)
Kattenkruid, hoe kom je aan deze informatie. Waar is te vinden dat RuralWeb een bedrijf is? RuralWeb is slechts een leercirkel. En op welke manier promoot ik Triggre via RuralWeb? Timboliu (talk) 16:49, 3 August 2014 (UTC)
Je bent hardleers of je denkt dat we dom zijn. Ruralweb is een bedrijf met een managing director dat hoopt op een winst van 56.000 dollar in 2016 (http://www.bidnetwork.org/en/plan/376665) en de andere link waar je om vroeg staat gewoon een paar regels hierboven maar hier krijg je hem nog eens: http://prezi.com/koh2ybyalfz6/ruralweb/ , tekst is verstopt onder de link See the full transcript. En nou svp ophouden met ons in de maling te nemen. Kattenkruid (talk) 20:29, 3 August 2014 (UTC)

etc.

Kizumba en RuralWeb[edit]

Ik kan me voorstellen dat Kattenkruid en The Banner van mening zijn dat t.a.v. RuralWeb en Kizumba er sprake is van zelfpromotie. Maar ik denk wel dat leercirkels de vrijheid moeten hebben om zichzelf voor te stellen. Vinden jullie dat ook? Misschien moeten we kiezen voor een meer generieke naam? Bijvoorbeeld MVO?Timboliu (talk) 05:59, 30 July 2014 (UTC)


 • Waarom is het belangrijk dat kinderen leren programmeren? geen inhoud, slechts externe link. Kattenkruid (talk) 01:27, 30 July 2014 (UTC)
  • Wat ik zou willen voorstellen is om op de wikiversiteit een auteur van een artikel wat meer tijd te gunnen om een artikel uit te werken. Ik snap dat je op wikipedia deze tijd niet kunt gunnen, je wil immers een EW-artikel. Op de wikiversiteit werkt het, naar mijn mening anders, slechts één vraag kan aanleiding zijn om een artikel te starten. Een vraag is namelijk het begin van een leerproces. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat een artikel niet verder wordt opgepakt dan lijkt het me inderdaad goed om te overwegen om een artikel te verwijderen. We kunnen het hebben over hoe lang de periode moet zijn om tot verwijdering over te gaan.
  • In dit specifieke geval gaat het om een naar mijn mening complexe vraag, waar bijvoorbeeld onze Nederlandse regering op dit moment onderzoek naar doet. Het 1, 2, 3 beantwoorden van deze vraag op een objectieve manier is denk ik vrij lastig. De link naar het externe artikel is een eerste begin om tot een antwoord te komen.
  • Ik ben eigenlijk van mening dat, in tegenstelling tot wikipedia, je niet het individuele lemma, maar het leerproject moet beoordelen. In dit geval gaat het om leerproject programmeren of programmeren voor kinderen. In deze context is de vraag en dus dit lemma relevant. Lijkt mij. Ik hoor graag hoe anderen hierover denken. Ik zou ook willen verwijzen naar de richtlijnen op de Engelse wikiversiteit over het beoordelen van leerprojecten i.p.v. individuele pagina's. Zie ook de discussie op ons forum. Timboliu (talk) 05:47, 30 July 2014 (UTC)
   • Eigenlijk denk ik dat het helemaal geen leerprojecten zijn, noch cursussen, noch lesmateriaal, noch lessen maar een management-methodiek. The Banner talk 20:59, 30 July 2014 (UTC)
    • Zie je een mogelijkheid om de content dusdanig aan te passen dat het wel een leerproject wordt? Zo ja, hoe zouden we e.e.a. kunnen aanpakken? Graag zou ik een concreet voorbeeld uitwerken, zodat ik ook begrijp hoe je e.e.a. zou willen aanpakken. Timboliu (talk) 23:54, 30 July 2014 (UTC)

30 July 2014[edit]

 • Office 2019 - Pagina bevat geen leermateriaal, enkel een link naar een filmpje dat niet openbaar is. Woodcutterty (talk) 18:54, 30 July 2014 (UTC)
  • Eens, heb deze pagina verwijderd. Timboliu (talk) 21:42, 30 July 2014 (UTC)
 • Bing - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 18:59, 30 July 2014 (UTC)
  • We kunnen wel alle pagina's nomineren voor verwijdering, maar op die manier houden we geen wikiversiteit meer over :-) Is het een idee om t.a.v. sommige pagina's ook te proberen de content te verbeteren? Ik heb op deze pagina wat vragen toegevoegd die, naar mijn mening, laten zien dat een pagina over zoekmachines interessant zou kunnen zijn. Ik zou de community willen oproepen om ook eens na te denken over het maken van content. We zijn namelijk nog in beta en dat betekent volgens mij ook dat een aantal leerprojecten nog niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen, waar lemma's op wikipedia aan voldoen. Een pagina over Bing moet je naar mijn mening beoordeling in context van de pagina over zoekmachines. En deze pagina moet weer beoordeeld worden in de context van leerproject IT. Toevallig mijn vakgebied. Van de gemiddelde IT-er wordt verwacht dat hij bekend is met de belangrijkste zoekmachines. Vandaar dat ik deze kennis als onderdeel van leerproject IT op de wikiversiteit heb gezet. Hetzelfde argument geldt ook voor de volgende 10 verwijdernominaties. Timboliu (talk) 21:52, 30 July 2014 (UTC)
   • Ik zie de leerprojecten waar u het steeds over heeft niet. Iedere keer dat u het over leerprojecten heeft, heeft u het ook over het verspreiden van kennis en informatie, maar nooit over het maken van leermateriaal. U lijkt eigenlijk een simpele vorm van Wikipedia te willen maken, met minder regels. Een Wikipedia waar men maar wat kan aankloten. Wat is het leerproject IT? Waar vind ik dat? Nergens uit blijkt dat de pagina Bing onderdeel uitmaakt van zo'n leerproject. Wat kan ik hiervan leren? Die vragen die u toevoegt, zijn die om te controleren of je bepaalde lessen goed begrepen hebt (zo ja, waar zijn die lessen dan?), of zijn ze bedoeld als een vorm van overleg over hoe de pagina te verbeteren (in dat geval geldt weer: overleg hoort op de overlegpagina)? Het is al vaker gezegd: het beeld dat u heeft van de Wikiversiteit wordt, althans door mij, niet gedeeld. Woodcutterty (talk) 22:04, 30 July 2014 (UTC)
    • Woodcuttery, bovenaan de pagina geef ik d.m.v. < [[paginanaam]] tot welk leerproject een pagina behoort. In het geval van Bing kom je eerst op een pagina zoeken en vervolgens op een pagina technologie. Zelf ben ik met name geinteresseerd in IT-technologie. Mijn bedoeling is niet om een simpele vorm van Wikipedia te maken. Wikipedia is een encyclopedie, terwijl de wikiversiteit zich richt op 'leren'. Ik denk dat we van mening verschillen over de manier waarop leren vorm zou moeten krijgen. Naar mijn mening gaat leren verder dan het maken van leermiddelen. Naar mijn mening begint leren met het stellen van vragen, de discussie aangaan, enz. Deze fase van het leerproces is, naar mijn mening, heel waardevol en het vastleggen van de vragen, discussies, enz. dragen bij aan een beter begrip van het vakgebied. Naarmate een leerproject meer volwassen wordt kan besloten worden om leermiddelen te gaan maken. Ik wil nogmaals wijzen op de best practices die gelden op de Engelse wikiversiteit, waar learning groups veel vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe het leren vorm dient te krijgen. Ik heb bij jouw opmerkingen en ook die van Romaine het gevoel dat ik beperkt wordt in de manier waarop ik persoonlijk zou willen leren. In antwoord op je vragen. De vragen heb ik niet toegevoegd om te controleren of je een les goed begrepen hebt. De vragen zijn bedoeld om als leercirkel te bepalen welke vragen we relevant vinden in een bepaald vakgebied. De vragen zijn ook bedoeld om anderen die over een mogelijk antwoord beschikken te stimuleren om te participeren. Op de wikipedia vindt overleg plaats op de overlegpagina, ik ben van mening dat de aard van de wikiversiteit, vraagt om een andere aanpak. En je constatering dat wij een ander beeld hebben van de wikiversiteit is juist, maar volgens mij zou de wikiversiteit ruimte kunnen bieden aan onze verschillende manieren van leren. Overigens is mijn uiteindelijke doel ook het maken van cursussen. In mijn eigen vakgebied ben ik bijvoorbeeld begonnen met een leertraject over systeemontwikkeling. Zie systeemontwikkeling/leertraject voor meer info. Timboliu (talk) 00:07, 31 July 2014 (UTC)
     • Leef je eens in, in iemand die vandaag voor het eerst op de Wikiversiteit komt. Wat gaat die leren? Ik vrees dat die allemaal onaffe beginnetje tegenkomt, veel onsamenhangend spul, ieder beginnetje zonder eind. Er zullen vast veel vragen komen, hoewel ik vrees dat we zover niet eens gaan komen. Bruut gezegd zie ik hier het resultaat van 2 jaar brainstorm-sessies, 2000 gele 3M-notities, gesorteerd, dat dan weer wel. Edoderoo (talk) 07:18, 2 August 2014 (UTC)
 • BizTalk - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 18:59, 30 July 2014 (UTC)
 • Exchange - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 18:59, 30 July 2014 (UTC)
 • Hotmail - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 18:59, 30 July 2014 (UTC)
 • Wii - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 18:59, 30 July 2014 (UTC)
 • Infopath - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Lync - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Onedrive en redirect Skydrive - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Visual Studio - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Visual Studio/functionaliteit - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Visual Studio/functionaliteit/webservices - Geen zinvolle inhoud. Deze drie s.v.p. gecombineerd beoordelen. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
 • Windows Azure - Geen zinvolle inhoud. Woodcutterty (talk) 19:05, 30 July 2014 (UTC)
  • Op grond waarvan kwalificeer je deze inhoud als niet zinvol? Zie ook mijn opmerking t.a.v. Microsoft winkels. Op de wikiversiteit is het de bedoeling om een pagina in context van het leerproject te beoordelen. Zie ook de richtlijnen op de Engelse wikiversity. Timboliu (talk) 21:40, 30 July 2014 (UTC)
 • Microsoft: winkels - Pagina bevat geen leermateriaal. Woodcutterty (talk) 19:06, 30 July 2014 (UTC)
  • Woodcutterty, in tegenstelling tot wikipedia, moet je op de wikiversiteit niet de pagina beoordelen, maar het leerproject. In dit geval gaat het over leerproject bedrijven en markten. Dit leerproject heeft als doel om kennis over bedrijven en markten te delen. In het licht van deze doelstelling lijkt mij de informatie over de Microsoft winkels relevant. Timboliu (talk) 21:38, 30 July 2014 (UTC)
   • Ik verwacht inderdaad dat de custodian zal beoordelen of en zo ja hoe deze pagina in het leerproject past. Ik heb ernstige twijfels bij de geschiktheid van het doel van het leerproject bedrijven, maar zelfs in die context blijkt nergens uit wat deze pagina's daaraan toevoegen. "Windows is een platform waarmee je online software kunt bouwen. Een goed Nederlands voorbeeld is New Day at Work." Mijn eerste reactie is: nou en? Vervolgens kijk ik waar deze pagina onderdeel van uitmaakt. Blijkbaar van Microsoft producten, letterlijk een lijst met producten, zonder dat is aangegeven wat daarvan het doel is. Idem met Microsoft: winkels. Als niet uit de pagina blijkt hoe het in het leerproject past en wat het doel is, dan kwalificeer ik het als bevattende geen zinvolle inhoud/geen leermateriaal. Woodcutterty (talk) 21:50, 30 July 2014 (UTC)

31 July 2014[edit]

Kattenkruid, kun je me helpen om de schijn van 'fantasie' en 'sluikreclame' weg te nemen? Het is immers niet mijn intentie geweest. Ik weet alleen niet goed waar je door welke zinnen je van mening bent dat het hier gaat om fantasie/sluikreclame. Timboliu (talk) 09:05, 3 August 2014 (UTC)
Fantasie zit in het feit dat deze cirkel slechts bestaat in het brein van Timboliu. Op de LinkedInpagina communiceert slechts één persoon. Kattenkruid (talk) 12:14, 3 August 2014 (UTC)
 • IT als stroom uit de muur - onderwerp niet duidelijk verklaard en afgebakend, bijeengeharkte losse draadjes, sluikreclame voor Triggre. Kattenkruid (talk) 01:12, 31 July 2014 (UTC)
 • Systeemontwikkeling/bedrijven - sluikreclame voor Tiggre. Kattenkruid (talk) 01:16, 31 July 2014 (UTC)
  • Wat een onzin om deze pagina te kwalificeren als sluikreclame. Op welke manier is hier dan sprake van sluikreclame? Ik heb 23 bedrijven opgenomen in deze lijst, waarbij ik bij alle bedrijven zo feitelijk mogelijk probeer weer te geven wat daar de situatie is. Timboliu (talk) 10:10, 31 July 2014 (UTC)
   • Wie zegt mij dat Triggre net zo relevant is als de andere 22? Hoe feitelijk is bijvoorbeeld de constatering dat Betty Blocks een cultuur hanteert die nuchter is maar ook vol passie en ambitie voor de ingeslagen weg en wat leren we hiervan? Kattenkruid (talk) 12:12, 31 July 2014 (UTC)
 • Atos Consulting - geen inhoud. Kattenkruid (talk) 01:17, 31 July 2014 (UTC)
 • Triggre gilde -zp. Men zoekt ook nog een sponsor. Kattenkruid (talk) 01:30, 31 July 2014 (UTC)
  • Eens dat hier een meer generieke leercirkel beter is. Ik heb deze pagina weggehaald. Timboliu (talk) 10:13, 31 July 2014 (UTC)
 • SuccessFactors - geen leermateriaal. Vreemde niet-wiki oproep: welk bedrijf kan een goede, niet commerciële demo (bij voorkeur een webinar) verzorgen? Stuur s.v.p. een mail naar club360abc@gmail.com als je iemand weet. Kattenkruid (talk) 02:19, 31 July 2014 (UTC)
 • Agora - geen leermateriaal. Kattenkruid (talk) 02:53, 31 July 2014 (UTC)
  • Zoals eerder genoemd is het de bedoeling op de wikiversiteit om geen individuele pagina's, maar het gehele leerproject te beoordelen. Agora is onderdeel van leerproject bedrijven en markten. Ben je het met me eens dat het doel van dit leerproject, zie bovenaan pagina bedrijven past binnen de doelstellingen van de wikiveristeit? Timboliu (talk) 10:09, 31 July 2014 (UTC)
   • Nee, het is een rommeltje zonder educatief aspect. Kattenkruid (talk) 12:15, 31 July 2014 (UTC)
 • Kizumba sponsor programma - nog een oproep om te sponsoren. Kattenkruid (talk) 03:18, 31 July 2014 (UTC)

Wie is/overzicht personen[edit]

Bedrijven[edit]