Điot

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điot là một công cụ điện được tạo ra từ ghép 2 bán dẩn điện âm dương với nhau có công dung định chiều dòng điện

0--[N|P]--o

Ký hiệu mạch điện của điot

Diode symbol.svg