Điot

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điot là một công cụ điện được tạo ra từ ghép 2 bán dẩn điện âm dương với nhau có công dung định chiều dòng điện

0--[N|P]--o

Ký hiệu mạch điện của điot

Diode symbol.svg

Biểu đồ I-V cuả Điot[edit]

Tính chất điện của điot được thể hiện bang biếu đồ của dòng điện và điện thế

V-a characteristic diodes si ge.svg

Lối hoạt động của Điot

Điện thế Dòng điện

Với

là điện thế dẩn điện của Điot
Silicon
Germanium

Phản ứng điện của điot[edit]

Điện DC[edit]

Điện AC[edit]

Cho qua nửa sóng diện dương
Cho qua nửa sóng diện âm

Mạch điện Điot[edit]