Jump to content

Факултет:Право

From Wikiversity

Право · География · Икономика · Администрация · Педагогика · Социология · Психология

central
ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ
ПРАВО

ЧАСТ ОТ ПОРТАЛ:СОЦИАЛНИ НАУКИ.

Право в политиката и юриспруденцията се нарича система от правила и норми за поведение, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение и/или взаимоотношения между хора и/или организации. Тази съвкупност от правила подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правово общество.
Катедра
История на правото

[[Image:|75px|]]

Катедра
Катедра:

[[Image:|75px|]]

Катедра
Катедра:

[[Image:|75px|]].

Правото по националности[edit]

Катедра
Българско право

[[Image:|75px|]]

Катедра
Катедра:

[[Image:|75px|]].