Jump to content

Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine

From Wikiversity

< Wikiülikooli koolituspakkumised

Kursuse korraldus[edit]

Kursus toimub 10-nädalase täielikult veebipõhise kursusena. Kursusel osalemine võtab iga nädal keskmiselt 4...5 tundi. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekanne ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe. Kokku on kursuse mahuks 60 akadeemilist tundi.

Need kursuslased, kes soovivad kursusel osalemise eest Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistust, peaksid registreeruma ka e-Õppe Arenduskeskuse koolitustele registreerimise veebi kaudu. Sel juhul maksab kursusel osalemine 1200 kr.

Kursuse märksõna: oerkursus (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel Web 2.0 keskkondades)

Kursuse uudised[edit]

Kursuse uudised ja iganädalased ülesanded postitatakse kursuse ajaveebi: http://oerkursus.wordpress.com/

Sihtgrupp[edit]

Õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid ja teised, kes puutuvad kokku veebipõhiste õppematerjalide loomisega.

Eesmärk[edit]

Kursuse eesmärk on anda osalejatele praktilised oskused õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks veebipõhistes keskkondades ning ülevaade avatud õppematerjalide filosoofilisest taustast ja õppematerjalidega seotud autoriõiguse küsimustest.

Kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised[edit]

Kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste (PDF) tabeli põhjal.

 • A.1.6 Valdab e-õppe sõnavara

Kursusel omandatavad pädevused[edit]

Kursusel omandatavad pädevused õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste (PDF) tabeli põhjal.

 • A.1.1 Süstematiseerib ja arhiveerib elektroonseid materjale, õpiobjekte
 • B.1.2 Loob elektroonseid õppematerjale multimeedia vahenditega (animatsioone, video- ja audiotöötlust jne)
 • B.1.3 Loob, vormindab, avaldab kasutajasõbralikud õppematerjalid
 • B.1.4 Otsib ja vajadusel jagab elektroonseid õppematerjale andmebaaside vahendusel
 • B.1.5 Kujundab õpikeskkonna mitmekülgselt lähtudes õppe eesmärkidest
 • C.1.6 Koordineerib koostöös kolleegidega elektroonsete õppematerjalide loomist, arhiveerimist ja levitamist
 • A.3.3 On teadlik tarkvara ja elektroonsete õppematerjalide kasutamisega seonduvatest juriidilistest normidest, litsentsitüüpidest ja "headest tavadest" ning käitub neile vastavalt
 • B.3.3 Lähtub veebipõhiste õppematerjalide publitseerimisel juriidilistest, eetilistest ja autorikaitse normidest

Kursusel käsitletavad teemad[edit]

 1. Avatud õppematerjalide projektid
 2. Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
 3. Avatud õppematerjalide filosoofiline taust
 4. Õppematerjalid ja autoriõigus
 5. Lihtne fototöötlus ja fotode kasutamine avatud õppematerjalides
 6. Lihtne helitöötlus ja helisalvestuste kasutamine avatud õppematerjalides
 7. Lihtne videotöötlus ja video kasutamine avatud õppematerjalides
 8. Avatud õpikeskkonna ülesseadmine ning avatud õppematerjalide kasutamine e-kursusel

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad lisada ennast osalejate leheküljele.

Juba toimunud kursuse edukalt läbinute ajaveebidega saad tutvuda kursuse lõpetanute leheküljel.

Flashmeeting videokonverentsid[edit]

Esimesel ja viimasel nädalal toimuvad Flashmeeting videokonverentsid.

Ajakava[edit]

2009. aasta sügissemestri kursus jääb osalejate vähesuse tõttu ära. Uus kursus toimub 2010. aasta sügissemestril. Kursuse ajakava uuendatakse, kui on selgunud täpne toimumisaeg.

1. nädal (28.09) - Sissejuhatus[edit]

 • Sissejuhtus: avatud õppematerjali mõiste, tuntumad avatud õppematerjalide projektid

Keskkonnad

Ülesanded

 1. Ülesannete esitamiseks on vajalik isiklik ajaveeb. Kui sul veel ei ole oma ajaveebi, siis pead esimese sammuna looma oma ajaveebi. Head kohad ajaveebi tegemiseks on WordPress.com ja Blogger.
 2. Lisa ajaveebi aadress, mida selle kursuse jaoks kasutad, kursuse osalejate leheküljele oma nime juurde.
 3. Kirjuta ajaveebi sissekanne enesetutvustusega ja oma ootustega kursuse suhtes.
 4. Tutvu erinevate avatud õppematerjalide projektidega ning kirjuta selle põhjal sissekanne oma ajaveebi.

2. nädal (05.10) - Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas[edit]

Ülesanded

 1. Õppematerjali koostamine LeMill keskkonnas.
 2. Osalemine Flashmeeting videokonverentsil esmaspäev 5. oktoober kell 18.00--19.00.

3. nädal (12.10) - Avatud õppematerjalide filosoofiline taust ja autoriõigused[edit]

Ülesanded

 • Ülesanne litsentside ühilduvuse kohta

4. nädal (19.10) - Fotode jagamine ja kasutamine avatud õppematerjalides[edit]

 • Lihtne fototöötlus
 • Fotode otsimine ja avaldamine veebipõhistes keskkondades
 • Fotode kasutamine LeMill õppematerjalides

Keskkonnad

Tarkvara

Ülesanded

 • Digifoto tegemine ja avaldamine Flickr keskkonnas Creative Commons litsentsi all.

5. nädal (26.10) - Varunädal[edit]

Varunädalal uut teemat ei käsitleta ning ülesandeid ei anta. Selle nädala eesmärk on pooleliolevate kodutööde lõpetamine.

6. nädal (02.11) - Helisalvestuste kasutamine avatud õppematerjalides[edit]

 • Lihtne helitöötlus
 • Podcastide otsimine, tellimine ja avaldamine
 • Helisalvestuste kasutamine LeMill õppematerjalides

Tarkvara

Ülesanded

 • Lihtsa heliklipi salvestamine ja internetis avaldamine.

7. nädal (09.11) - Video kasutamine avatud õppematerjalides[edit]

 • Lihtne videotöötlus
 • Video avaldamine veebipõhistes keskkondades
 • Video kasutamine LeMill õppematerjalides

Keskkonnad

Ülesanded

 • Lihtsa videoklipi salvestamine ja internetis avaldamine.

8. nädal (16.11) - Avatud õppematerjalide kasutamine e-kursusel[edit]

 • Avatud õpikeskkonna ülesseadmine vikide, ajaveebide ja vookogude põhjal

Keskkonnad

Ülesanded

 • Katseta avatud õpikeskkonna koostamiseks sobivaid Veeb 2.0 vahendeid, mida sa pole varem kasutanud.
 • Kirjelda ajaveebi sissekandes, millistest vahenditest koosneks sinu kursuste vajadustele vastav avatud õpikeskkond.

9. nädal (23.11) - LeMill keskkond avatud õpikeskkonna osana[edit]

 • LeMill keskkonna pedagoogiline kontseptsioon

Ülesanded

 • Kirjuta ajaveebi sissekanne, milles analüüsid LeMill keskkonna vastavust sinu vajadustele.

10. nädal (30.11) - Tagasiside ja kokkuvõtted[edit]

Ülesanded

 1. Lõpeta need kodutööd, mis on pooleli või vajavad täiendamist.
 2. Vaata veelkord läbi teiste kursuslaste ajaveebid ja kommenteeri nende sissekandeid.
 3. Kirjuta kokkuvõttev ajaveebi sissekanne, milles annad tagasiside kursusele ja enda poolt õpitule.
 4. Osalemine kursust kokkuvõtval Flashmeeting videokonverentsil.

Tänud[edit]