Vikiülikooli koolituspakkumised

From Wikiversity

< Wikiülikooli esileht

Kindla ajakavaga kursused[edit]

Wikiülikooli kursused sarnanevad traditsioonilistele kursustele selle poolest, et kursusel on kindel algus ja lõpp, osalejad ja ülesanded ning õpitegevused.

Kevad 2020[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž/TTÜ) - Kaido Kikkas
 2. Social, Professional and Ethical Aspects of IT (IT Kolledž/TTÜ) - Kaido Kikkas

Kevad 2019[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž/TTÜ) - Kaido Kikkas

Sügis 2017[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž/TTÜ) - Kaido Kikkas

Kevad 2017[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - Kaido Kikkas

Sügis 2016[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - Kaido Kikkas

Kevad 2016[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - Kaido Kikkas
 2. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad (TTÜ) - Kaido Kikkas
 3. Security and Privacy in a Networked World (TTǛ) - Kaido Kikkas

Sügis 2015[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž ja TLÜ) - Kaido Kikkas

Kevad 2015[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - Kaido Kikkas
 2. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad (TTÜ) - Kaido Kikkas
 3. Security and Privacy in a Networked World (TTǛ) - Kaido Kikkas

Sügis 2014[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž ja TLÜ) - Kaido Kikkas
 2. Ethics and Law in New Media (TLÜ) - Kaido Kikkas

Kevad 2014[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - Kaido Kikkas
 2. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad (TTÜ) - Kaido Kikkas
 3. Security and Privacy in a Networked World (TTǛ) - Kaido Kikkas
 4. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed - Sirje Klaos

Sügis 2013[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž ja TLÜ) Kaido Kikkas
 2. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed 21.august - 23.oktoober 2013, Sirje Klaos
 3. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2013 8.09. - 1.12. 2013, Terje Väljataga

Kevad 2013[edit]

 1. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad - 4. veebruar - 17. mai, Kaido Kikkas
 2. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) 11. veebruar - 26. aprill 2013, Kaido Kikkas

Sügis 2012[edit]

 1. New interactive environments 2012 Terje Väljataga & Sebastian H.D. Fiedler
 2. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed 22.august - 26.oktoober 2012, Sirje Klaos
 3. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2012 Terje Väljataga & Hans Põldoja
 4. Ethics and Law in New Media 10. september - 9. detsember 2012, Kaido Kikkas
 5. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) 2. november 2012 - 20. jaanuar 2013, Kaido Kikkas

Kevad 2012[edit]

 1. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - 30. jaanuar - 25. märts 2012, Kaido Kikkas
 2. Designs for learning Terje Väljataga (postponed)
 3. Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2012 Hans Põldoja - 30. jaanuar - 20. mai 2012
 4. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed kevadsemester,kaugõpe, Sirje Klaos
 5. Operatsioonisüsteemide teooria alused 2012 kevadsemester, Urmas Heinaste

Sügis 2011[edit]

 1. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad - sügissemester 2011, Kaido Kikkas
 2. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) - sügissemester 2011, Kaido Kikkas
 3. New interactive environments 2011 Terje Väljataga (postponed)
 4. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2011 Terje Väljataga & Hans Põldoja
 5. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed Sirje Klaos - sügissemester 2011
 6. Introduction and Theoretical Foundations of New Media David Lamas & Kai Pata

Kevad 2011[edit]

 1. Digitaalsete õppematerjalide koostamine Hans Põldoja, Andrus Rinde, Priit Tammets - 5. veebruar - 22. mai 2011
 2. Mõistekaart õppetöös - kevadsemester 2010
 3. Sissejuhatus enesejuhitavasse õppimisse Terje Väljataga - kevadsemester 2011 (edasi lükatud)
 4. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (TLÜ) Kaido Kikkas - veebruar-mai 2011

Sügis 2010[edit]

 1. Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine Hans Põldoja - 4. oktoober - 12. detsember
 2. Personaalsed õpikeskkonnad Terje Väljataga - 25. oktoober - 26. detsember 2010 (postponed)
 3. Ethics and Law in New Media Kaido Kikkas - 13. september - 17. detsember 2010
 4. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad Kaido Kikkas - 6. september - 17. detsember 2010
 5. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid Kaido Kikkas - 3. oktoober - 19. detsember 2010
 6. Learning and teaching with social software Terje Väljataga - sügissemester 2010 (postponed)
 7. New interactive environments Terje Väljataga & Sebastian H.D. Fiedler - sügissemester 20. september - 19. detsember 2010
 8. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Terje Väljataga & Hans Põldoja - sügissemester 18. september - 19. detsember 2010
 9. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed Sirje Klaos - sügissemester 2010
 10. Programmeerimise alused Inga Petuhhov

Kevad 2010[edit]

 1. e-learning Terje Väljataga - 1. märts - 16. mai 2010
 2. Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga Kai Pata & Eve Tagavälja - 7. märts - 11. aprill 2010
 3. Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes Mart Laanpere & Hans Põldoja - 12. aprill - 13. juuni 2010

Sügis 2009[edit]

 1. M-õpe - 05. oktoober - 22. november 2009
 2. Ethics and Law in New Media Kaido Kikkas - 28. september - 20. detsember 2009
 3. Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad Kaido Kikkas - 31. august - 13. detsember 2009
 4. Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed Sirje Klaos - 24. august - 18. oktoober 2009
 5. IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IT Kolledž) Kaido Kikkas - 5. oktoober - 18. detsember 2009
 6. E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad Terje Väljataga - 19. september - 28. november 2009
 7. E-portfoolio professionaalse arengu toena - 02. november 2009 - 29. jaanuar 2010

Kevad 2009[edit]

 1. Narrative ecologies Kai Pata & Anatole-Pierre Fuksas - 29. jaanuar - 23. märts 2009
 2. eLearning Design Terje Väljataga - 10. märts - 20. mai 2009

Sügis 2008[edit]

 1. E-õppe vahendite standardid ja spetsifikatsioonid Hans Põldoja - 22. september - 21. detsember 2008

Iseõppekursused[edit]

Iseõppekursustel on võimalik õppida iseseisvalt ilma kaasõppijate ja kindla ajakavata.

 1. E-õpe ja erivajadustega õppurid - Eesti E-ülikooli iseõppekursus, Kaido Kikkas