Digitaalsete õppematerjalide koostamine

From Wikiversity

< Wikiülikooli koolituspakkumised

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: kevadsemester 2011

Kursuse maht: 3 EAP (78 h)

Iseseisvate tööde tegemine võtab iga nädal keskmiselt 4 tundi aega. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekandeid ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe.

Kursuse kood: IFI7053

Õppejõud: Hans Põldoja, Andrus Rinde, Priit Tammets

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 6 kontaktpäevaga (24 h)

Kursuse ajaveeb: http://oppematerjalid.wordpress.com/

Kursuse Twitter: http://twitter.com/oppematerjalid

Kursuse märksõna: oppematerjalid11 (Twitteris #oppematerjalid11)

Kursuse eesmärk[edit]

Võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Õpiobjektid ja sisupaketid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM. Õpiobjektide repositooriumid. Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks. Multimeediumi elementide loomine digitaalsetes õppematerjalides kasutamiseks. Pildi-, heli- ja videotöötluse baasoskused. Ekraanisalvestuste koostamine. Fotode, esitluste, heli- ja videoklippide avaldamine veebikeskkondades, taskuhääling. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Õppematerjalide kvaliteet. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Allikmaterjalidele viitamine.

Kursusele registreerumine[edit]

Kursuse e-õppe vormis toimuvast osast saavad osa võtta kõik soovijad. Selleks tuleb oma ajaveebi aadress registreerida EduFeedr keskkonnas (registreerumine on avatud kuni 13.02): http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/709

Mitteametlikud osalejad ei saa selle kursuse läbimise eest ülikooli tõendit ega ainepunkte, kuid samas saavad nad ise otsustada, millises mahus nad ülesandeid kaasa teevad.

Õpiväljundid[edit]

 • teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks
 • teab õppematerjalide koostamisega seotud autoriõiguse ja viitamise reegleid
 • oskab koostada õpiobjekte ja sisupakette ja kirjeldada neid metaandmetega
 • oskab koostada arvutipõhiseid teste - oskab lihtsamat pildi-, heli- ja videotöötlust ning fotode, heli- ja videoklippide avaldamist veebikeskkondades

Kontaktpäevad[edit]

Kontaktpäevad on mõeldud ametlikult kursusele registreerunud üliõpilastele.

I kontaktpäev - Õpiobjektid (05.02) (auditooriumis)[edit]

 • Sissejuhatus kursusesse
 • Õpiobjektid (loeng)
 • Õpiobjektidega seotud õpitehnoloogia standardid (loeng)

II kontaktpäev - Arvutigraafika (05.03) (arvutiklassis)[edit]

 • Rastergraafika ja fototöötlus
 • Vektorgraafika
 • Graafikafailide formaadid
 • Fotode avaldamise keskkonnad veebis

III kontaktpäev - Helitöötlus (19.03) (arvutiklassis)[edit]

 • Helide salvestamine ja töötlemine
 • Audiofailide formaadid
 • Helisalvestuse lisamine esitlusele
 • Taskuhääling
 • Heliklippide avaldamise keskkonnad veebis

IV kontaktpäev - Videotöötlus (02.04) (arvutiklassis)[edit]

 • Video salvestamine ja töötlemine
 • Ekraanisalvestuste koostamine
 • Videofailide formaadid
 • Video avaldamine veebis

V kontaktpäev - Arvutipõhine testimine, autoriõigused ja viitamine (30.04) (auditooriumis)[edit]

 • seminar kursuslaste ajaveebipostituste põhjal
 • arvutipõhine testimine ja IMS QTI spetsifikatsioon (esitlus)
 • õppematerjalid ja autoriõigus (esitlus)
 • rühmatööd

VI kontaktpäev - Rühmatööde esitlused (15.05)[edit]

 • Rühmatööde esitlused

Iseseisev töö[edit]

Siin on kirjeldatud e-õppe vormis toimuv iseseisev töö. Kõik kursusel osalejad on oodatud seda osa heade ideedega täiendama. Ülesannete tegemisel palume lähtuda sellest, milline ülesanne lõpuks kursuse ajaveebi on postitatud.

1. nädal (31.01) - Sissejuhatus[edit]

2. nädal (07.02) - Õpikeskkonna ülesseadmine, enesetutvustus ja õpileping[edit]

Ülesanded[edit]

 • Oma ajaveebi loomine Blogger või WordPress.com keskkonnas
 • Oma ajaveebi registreerimine kursusele EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/709
 • Lühikese enesetutvustuse postitamine oma ajaveebi
 • Õpilepingu koostamine oma ajaveebis
 • Kursuse kava toimetamine Vikiülikoolis

3. nädal (14.02) - Õpiobjektide koostamise ja levitamise vahendid[edit]

Teemad[edit]

 • Õpiobjektid ja sisupaketid
 • Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks
 • Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks
 • eXe
 • LeMill
 • Õpiobjektide repositooriumid ja referatooriumid

Lugemismaterjalid[edit]

Wiley, D. A. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved from http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc

Polsani, P. R. (2003). Use and Abuse of Reusable Learning Objects. Journal of Digital Information, 3(4). Retrieved from http://journals.tdl.org/jodi/article/view/89/88

Friesen, N. (2004). Three Objections to Learning Objects. In R. McGreal (Ed.), Online education using learning objects (pp. 59-70). London: Routledge. Retrieved from http://www.learningspaces.org/n/papers/objections.html

Ülesanded[edit]

 • Tutvu ühe veebipõhise vahendiga õppematerjalide loomiseks (LeMill, Connexions, ...) ning rakendusega SCORM sisupakettide loomiseks (eXe, CourseLab, ...)
 • Tutvu erinevate õpiobjektide repositooriumidega
 • Tutvu nädala lugemismaterjalidega
 • Kirjuta ajaveebipostitus tutvutud keskkondade ja tarkvara ning nädala lugemismaterjalide põhjal

4. nädal (21.02) - Õppesisuga seotud õpitehnoloogia standardid[edit]

Teemad[edit]

 • Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega
 • IEEE LOM ja selle rakendusprofiilid
 • SCORM
 • IMS Common Cartridge

Lugemismaterjalid[edit]

Barker, P., & Campbell, L. M. (2010). Metadata for Learning Materials: An Overview of Existing Standards and Current Developments. Technology, Instruction, Cognition and Learning, 7(3-4), 225-243.

Gonzalez-Barbone, V., & Anido-Rifon, L. (2010). From SCORM to Common Cartridge: A step forward. Computers & Education, 54(1), 88-102. Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.compedu.2009.07.009

Ülesanded[edit]

 • Tutvu nädala lugemismaterjalidega
 • Kirjuta ajaveebipostitus lugemismaterjalide põhjal

5. nädal (28.02) - Vahenädal[edit]

 • Pooleliolevate kodutööde lõpetamine ja kursusekaaslaste ajaveebide kommenteerimine

6. nädal (07.03) - Arvutigraafika kodune ülesanne[edit]

 • Fototöötlus ja fotode avaldamine veebis

7. nädal (14.03) - Vahenädal[edit]

 • Pooleliolevate kodutööde lõpetamine ja kursusekaaslaste ajaveebide kommenteerimine

8. nädal (21.03) - Helitöötluse kodune ülesanne[edit]

 • Helisalvestuste ja podcastide avaldamine veebis

9. nädal (28.03) - Vahenädal[edit]

 • Pooleliolevate kodutööde lõpetamine ja kursusekaaslaste ajaveebide kommenteerimine

10. nädal (04.04) - Videotöötluse kodune ülesanne[edit]

 • Video töötlemine ja avaldamine veebis

11. nädal (11.04) - Arvutipõhine testimine[edit]

 • Küsimuste ja testide koostamise vahendid
 • TATS
 • PETS
 • Hot Potatoes
 • Küsimuste ja testide spetsifikatsioon IMS QTI

12. nädal (18.04) - Õppematerjalid ja autoriõigus[edit]

 • Õppematerjalid ja autoriõiguse seadus
 • Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons
 • Avatud õppematerjalide kogud
 • Sobiva litsentsi valik

13. nädal (25.04) - Viitamine[edit]

 • Viitamise põhimõtted ja viitamisstandardid
 • APA standardile vastavate viitekirjete moodustamine
 • Viitekirjete haldamise vahendid

14. nädal (02.05) - Õppematerjalide kvaliteet[edit]

 • Õppematerjalide kvaliteet

15. nädal (09.05) - Vahenädal[edit]

 • Pooleliolevate kodutööde ja rühmatööde lõpetamine

16. nädal (16.05) - Tagasiside ja kokkuvõtted[edit]

 • Kursuslaste ajaveebide kommenteerimine
 • Tagasiside ja kokkuvõtted kursusest