Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

< Wikiülikooli koolituspakkumised

Kursuse korraldus[edit]

Kursus toimub 8-nädalase täielikult veebipõhise kursusena. Kursusel osalemine võtab iga nädal 4...5 tundi aega. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekanne ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe. Kokku on kursuse mahuks 2 EAP (52 tundi).

Need kursuslased, kes soovivad kursusel osalemise eest ka ametlikku tunnistust, peaksid registreeruma E-õppe koolitustele registreerimise veebi kaudu.

Kursuse märksõna: viitamiskursus (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel Web 2.0 keskkondades)

Kursuse uudised[edit]

Kursuse uudised ja iganädalased ülesanded postitatakse kursuse ajaveebi: http://viitamiskursus.wordpress.com

Kursuse märksõna Twitteris: #viitamiskursus

Sihtgrupp[edit]

Kursuse sihtgrupiks on õpetajad, õppejõud ja haridustehnoloogid, kes puutuvad e-õppe kursuste koostamisel kokku viitamise ja viidete haldusega.

Eesmärgid[edit]

Anda osalejatele ülevaade ja praktilised oskused tööst allikatega veebipőhises keskkonnas (s.h. viitamine, viidete haldamine, allikmaterjalide leidmine ja kriitiline analüüs).

Kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised[edit]

Kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste (PDF) tabeli põhjal.

 • A.1.1 Süstematiseerib ja arhiveerib elektroonseid materjale, õpiobjekte
 • A.1.6 Valdab e-õppe sõnavara

Kursusel omandatavad pädevused[edit]

Kursusel omandatavad pädevused õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste (PDF) tabeli põhjal.

Põhipädevused

 • A.3.1 Hindab kriitiliselt elektroonilisi allikaid ja materjale
 • A.3.2 Refereerib ja viitab korrektselt elektroonseid materjale, nõuab õppijatelt korrektset refereerimist ja viitamist
 • B.3.3 Lähtub veebipõhiste õppematerjalide publitseerimisel juriidilistest, eetilistest ja autorikaitse normidest
 • B.1.4 Otsib ja vajadusel jagab elektroonseid õppematerjale andmebaaside vahendusel

Lisapädevused

 • B.3.1 Juhendab kolleege ja õppijaid elektroonsete infoallikate usaldusväärsuse ja turvalisuse hindamisel

Kursusel käsitletavad teemad[edit]

 1. Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid
 2. Ühisjärjehoidjate kasutamine veebiviidete salvestamiseks ja jagamiseks. Märksõnad ja folksonoomia.
 3. Viitamisstandardid ja viitekirjete vormistamine. Abivahendid viitekirjete vormistamiseks.
 4. Viitekirjete haldamise vahendid
 5. Allikakriitiline lähenemine ajaveebides jm leiduvatele tekstidele
 6. Allikmaterjalide kasutamine e-õppematerjalides ja intellektuaalomandi kaitse
 7. Teadusartiklite andmebaaside kasutamine
 8. Õpiobjektid allikmaterjalina e-õppes: otsing, repositooriumid, liitpäring

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad lisada ennast osalejate leheküljele.

Juba toimunud kursuse edukalt läbinute ajaveebidega saad tutvuda kursuse lõpetanute leheküljel.

Ajakava[edit]

Kursus toimub 12. aprill kuni 13. juuni 2010.

1. nädal (12.04): Sissejuhatus[edit]

Ülesanded

 1. Ülesannete esitamiseks on vajalik isiklik ajaveeb. Kui sul veel ei ole oma ajaveebi, siis pead esimese sammuna looma oma ajaveebi. Head kohad ajaveebi tegemiseks on WordPress.com ja Blogger.
 2. Lisa ajaveebi aadress, mida selle kursuse jaoks kasutad, kursuse osalejate lehele oma nime juurde.
 3. Kirjuta kaks ajaveebi sissekannet - esimene sissekanne enesetutvustusega ja oma ootustega kursuse suhtes; teine sissekanne esimese nädala lugemismaterjali lõpus olevate ülesannete põhjal.

2. nädal (19.04): Ühisjärjehoidjad[edit]

Ülesanded

 1. Registreeru Delicious ja mõne teise ühisjärjehoidja kasutajaks ja tutvu mõlema keskkonna võimalustega
 2. Kirjuta ajaveebi sissekanne, milles võrdled Delicious ja tema konkurendi võimalusi ja tood välja oma eelistused.
 3. Osalemine Flashmeeting videokonverentsil.

3. nädal (26.04): Viitamissüsteemid ja viitekirjete vormistamine[edit]

Viitamissüsteemid

Abivahendid viitekirjete vormistamiseks

Ülesanded

 1. Ülesanne APA vormingus viitekirje koostamise kohta etteantud allikate põhjal
 2. Ülesanne valmis viitekirjest vigade leidmise kohta
 3. Kirjuta oma ajaveebi sissekanne, kus esitad ülesannete lahendused ja tood välja ülesannete käigus tekkinud probleemid

4. nädal (03.05): Viidete haldamine[edit]

Lugemismaterjal

Tarkvara

 • Viidete haldamise programmid
  • Zotero - Mozilla Firefox lisa, töötab Win, Mac ja Linux operatsioonisüsteemiga, vaba tarkvara
  • Scholar's Aid 4 Lite - Win, vabavara
  • Bibus - Win, Linux, vaba tarkvara
  • BibDesk - Mac, vaba tarkvara
  • EndNote - Win, Mac, kommertstarkvara
  • Papers - Mac, kommertstarkvara
  • Sente - Mac, kommertstarkvara
  • Bookends - Mac, kommertstarkvara

Ülesanded

 1. Paigalda enda arvutile 1 viidete haldamise programmi ning tutvu selle võimalustega.
 2. Registreeru 1 veebipõhise viidete haldamise keskkonna kasutajaks ning tutvu selle võimalustega.
 3. Kirjuta ajaveebi sissekanne, milles kirjeldad enda kogemusi katsetatud vahenditega ning tood välja enda eelistused.

5. nädal (10.05): Vahenädal[edit]

Vahenädala eesmärk on lõpetada pooleliolevad asjad ja kommenteerida kursusekaaslaste ajaveebe.

6. nädal (17.05): Allikakriitiline lähenemine, allikmaterjalide kasutamine õppematerjalides ja intellektuaalomandi kaitse[edit]

Ülesanded

 1. Probleemülesanne allikakriitilise lähenemise kohta
 2. Probleemülesanne allikmaterjalide kasutamise ja intellektuaalomandi kaitse kohta
 3. Kirjuta oma ajaveebi sissekanne, kus esitad ülesannete lahendused ja tood välja ülesannete käigus tekkinud probleemid

7. nädal (24.05): Teadusartiklite andmebaaside kasutamine[edit]

Lugemismaterjal

Andmebaasid ja kataloogid

Ülesanded

 1. Leia teadusartiklite andmebaasidest 5 oma valdkonna teadusajakirja artiklit
 2. Kirjuta oma ajaveebi sissekanne, kus esitad ülesannete lahendused ja tood välja ülesannete käigus tekkinud probleemid

8. nädal (31.05): Õpiobjektid allikmaterjalina e-õppes[edit]

Lugemismaterjal

Repositooriumid ja referatooriumid

Ülesanded

 1. Leia õpiobjektide repositooriumidest 3 oma valdkonna õpiobjekti ja viita neile vastavalt APA viitamissüsteemile.
 2. Otsi õpiobjektide repositooriumidest oma valdkonna õpiobjekte vastavalt litsentsile. Kuidas jagunevad leitud õpiobjektid erinevate sisulitsentside vahel?
 3. Kirjuta oma ajaveebi sissekanne, kus esitad ülesannete lahendused.

9. nädal (07.06): Tagasiside ja kokkuvõtted[edit]

Ülesanded

 1. Lõpeta need kodutööd, mis on pooleli või vajavad täiendamist.
 2. Vaata veelkord läbi teiste kursuslaste ajaveebid ja kommenteeri nende sissekandeid.
 3. Kirjuta kokkuvõttev ajaveebi sissekanne, milles annad tagasiside kursusele ja enda poolt õpitule.
 4. Osalemine kursust kokkuvõtval Flashmeeting videokonverentsil.

Tänud[edit]