IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi kursuste nimekirja juurde

Lühidalt[edit]

 • 2017. aasta sügissemestril toimus kursus esmakordselt Tallinna Tehnikaülikooli õppekavas, kuid endiselt IT Kolledži kaug- ja õhtuõppele (täpsemalt on tegu IT süsteemide administreerimise ja arenduse erialade kaugõppe ning õhtuses vormis toimuva IT süsteemide analüüsi ja kavandamise eriala magistriõppe ühiskursusega). Tallinna Ülikooli õppekavas seda kursust enam ei ole, võimalik on aga mõnede "sabatajate" jutulevõtmine.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: ICY0004 (kaugõpe) / ICM0001 (õhtuõpe) / I026 (EIK vana kood) / IFI6063 (TLÜ)
 • Ainekaartː TTÜ ÕISis
 • Maht: 6,0 EAP (varasematel aastakäikudel oli maht väiksem - seda kursust pakuti nii 4 kui 5 EAP mahus).

Kursuse info[edit]

NBǃ MÕNES KOHAS ON ÜLEVAL VIIMASE TOIMUMISKORRA INFO SÜGISEST 2017.

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Kursuse teated[edit]

 • ...

Nädalateemad[edit]

NBǃ TEEMATEKSTID PÄRINEVAD VIIMASEST TOIMUMISAJAST SÜGISEL 2017.

 1. /Noppeid IT ajaloost 08.09 - 15.09
 2. /Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu - 15.09 - 22.09
 3. /Uus meedia...? 22.09 - 29.09
 4. /Info- ja võrguühiskond 29.09 - 06.10
 5. /Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 06.10 - 13.10
 6. /Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber 13.10 - 20.10
 7. /Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus - 20.10 - 27.10
 8. /IT proff...? 27.10 - 03.11
 9. /IT juhtimine ja riskihaldus 03.11 - 10.11
 10. /Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 10.11 - 17.11
 11. /Arendus- ja ärimudelid 17.11 - 24.11
 12. /Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 24.11 - 01.12
 13. /Teistmoodi IT 01.12 - 08.12
 14. /Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 08.12 - 15.12
 15. /Eetika ja IT 15.12 - 22.12

Korduma Kippuvad Küsimused[edit]

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel. Varem oli IT Kolledži puhul selleks ÕIS. aga TTÜ-s kasutatav samalaadne asi ei võimalda hetkel vahetulemuste sisestamist. Tõenäoliselt tuleb parema puudumisel kasutusele mingisugune iganädalane tabel, mis läheb Kakupesa serverisse ja on ühise parooli all (omad inimesed teavad ja näevad kõike, võõrad ei näe).
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).

Tagasi kursuste nimekirja juurde