IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi kursuste nimekirja juurde

Lühidalt[edit]

 • HETKEL KURSUST EI TOIMU.
 • 2019. aasta kevadsemestril toimus kursus Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži kaug- ja õhtuõppele (lisaks võivad osaleda vabaõppurid). Täpsemalt on tegu IT süsteemide administreerimise ja arenduse erialade kaugõppe ning õhtuses vormis toimuva IT süsteemide analüüsi ja kavandamise eriala magistriõppe ühiskursusega, kuhu võivad tulla ka vabaõppurid. Tallinna Ülikooli õppekavas seda kursust enam ei ole, võimalik on aga mõnede "sabatajate" jutulevõtmine.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: ICY0004 (kaugõpe) / ICM0001 (õhtuõpe) / I026 (EIK vana kood) / IFI6063 (TLÜ)
 • Ainekaartː TTÜ ÕISis
 • Maht: 6,0 EAP (varasematel aastakäikudel oli maht väiksem - seda kursust pakuti nii 4 kui 5 EAP mahus).

Kursuse info[edit]

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Kursuse teated[edit]

 • Teated ilmuvad siia kursuse toimumise ajal.

Nädalateemad[edit]

NBǃ Tekstid ja nädalad on viimasest toimumiskorrast 2019. aasta kevadsemestril.

 1. /Noppeid IT ajaloost 01.02 - 08.02
 2. /Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu - 08.02 - 15.02
 3. /Uus meedia...? 15.02 - 22.02
 4. /Info- ja võrguühiskond 22.02 - 01.03
 5. /Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 01.03 - 08.03
 6. /Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber 08.03 - 15.03
 7. /Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus - 15.03 - 29.03
 8. /IT proff...? 29.03 - 05.04
 9. /IT juhtimine ja riskihaldus 05.04 - 12.04
 10. /Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 12.04 - 19.04
 11. /Arendus- ja ärimudelid 19.04 - 26.04
 12. /Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 26.04 - 03.05
 13. /Teistmoodi IT 03.05 - 10.05
 14. /Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 10.05 - 17.05
 15. /Eetika ja IT 17.05 - 24.05

Korduma Kippuvad Küsimused[edit]

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel. Varem oli IT Kolledži puhul selleks ÕIS. aga TTÜ-s kasutatav samalaadne asi ei ole siiani kuigi õnnestunud. Parema puudumisel kasutame iganädalast PDF-kujul tabelit, mis läheb Kakupesa serverisse ja on ühise parooli all (omad inimesed teavad ja näevad kõike, võõrad ei näe). Tabeli asukoha ja parooli saab avaloengus või vajadusel hiljem e-posti teel.
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).

Tagasi kursuste nimekirja juurde