IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

From Wikiversity

Tagasi kursuste nimekirja juurde

Lühidalt[edit]

 • Kursus kolis septembris 2020 Tallinna Tehnikaülikooli IT kolledži wikisse ja toimub edaspidi seal (samadel alustel kui varem).
 • In September 2020, the course moved to the IT College wiki at Tallinn University of Technology and will continue there in the future.
 • 2020. aasta kevadsemestril toimus kursus Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži IT süsteemide administreerimise ja arenduse erialade kaugõppele (kood ICY0004) ning IT süsteemide analüüsi ja kavandamise eriala magistriõppele, lisaks võisid osaleda ka vabaõppurid. Tallinna Ülikooli õppekavas seda kursust alates 2016. aastast enam ei ole, endiselt on aga mõeldav mõnede "sabatajate" jutulevõtmine.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: ICY0004 (kaugõpe) / ICM0001 (õhtuõpe) / I026 (EIK vana kood) / IFI6063 (TLÜ)
 • Ainekaartː TTÜ ÕISis
 • Maht: 6,0 EAP (varasematel aastakäikudel oli maht väiksem - seda kursust pakuti nii 4 kui 5 EAP mahus).

Kursuse info[edit]

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Kursuse teated[edit]

 • ̟Teated ilmuvad siia järgmise kursuse toimumise ajal.

Nädalateemad[edit]

MÄRKUSː HETKEL KURSUST EI TOIMU. KUUPÄEVAD ON VIIMASE TOIMUMISKORRA AJAST (KEVAD 2020).

 1. /Noppeid IT ajaloost 31.01 - 07.02
 2. /Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu - 07.02 - 14.02
 3. /Uus meedia...? 14.02 - 21.02
 4. /Info- ja võrguühiskond 21.02 - 28.02
 5. /Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 28.02 - 06.03
 6. /Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber 06.03 - 13.03
 7. /Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus - 13.03 - 20.03
 8. /IT proff...? 20.03 - 27.03
 9. /IT juhtimine ja riskihaldus 27.03 - 03.04
 10. /Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 03.04 - 10.04
 11. /Arendus- ja ärimudelid 10.04 - 17.04
 12. /Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 17.04 - 24.04
 13. /Teistmoodi IT 24.04 - 01.05
 14. /Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 01.05 - 08.05
 15. /Eetika ja IT 08.05 - 15.05

Korduma Kippuvad Küsimused[edit]

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel. Varem oli IT Kolledži puhul selleks ÕIS. aga TTÜ-s kasutatav samalaadne asi ei ole siiani kuigi õnnestunud. Parema puudumisel kasutame iganädalast PDF-kujul tabelit, mis läheb Kakupesa serverisse ja on ühise parooli all (omad inimesed teavad ja näevad kõike, võõrad ei näe). Tabeli asukoha ja parooli saab avaloengus või vajadusel hiljem e-posti teel.
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).

Tagasi kursuste nimekirja juurde