IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

From Wikiversity
Jump to: navigation, search

Tagasi kursuste nimekirja juurde

Lühidalt[edit]

 • 2017. aasta kevadsemestril toimub IT Kolledži kaug- ja õhtuõppele, lisaks osalevad mõned inimesed TLÜ digitehnoloogiate instituudist.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: I026 (EIK) / IFI6063 (TLÜ)
 • Maht: 5,0 EAP (suurenes 2016. aasta sügisel 4-lt 5-le ning kasvab 2017. aasta sügisel TTÜ nõuetele vastavalt 6 EAP peale).

Kursuse info[edit]

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Kursuse teated[edit]

 • 2̟0.05 - kursuse põhiosa on lõppenud. Soovijad saavad teha täiendava punktiallikana eksami, mis toimub 9. juunil. Hea oleks, kui eksami tegijad paneks end hiljemalt 2. juuniks (nädal enne) kirja registreerimislehele.
 • Kursuse avakohtumine toimub reedel, 10. veebruaril kell 19.45 IT Kolledži suures auditooriumis 314. Kursusel osalejatele on kohalolek ülimalt soovitatav (ehkki mitte 100% kohustuslik). Avaloengu slaidid leiab siit - ODP ja PDF.

Nädalateemad[edit]

NB! Seoses kursuse mahu kasvuga suurenes ka läbitava materjali hulk!

 1. /Noppeid IT ajaloost 10.02 - 17.02
 2. /Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu - 17.02 - 24.02
 3. /Uus meedia...? 24.02 - 03.03
 4. /Info- ja võrguühiskond 03.03 - 10.03
 5. /Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 10.03 - 17.03
 6. /Arvutid ja paragrahvidː juriidika arvutimaailmas 17.03 - 24.03
 7. /IT proff...? 24.03 - 31.03
 8. /IT juhtimine ja riskihaldus 31.03 - 07.04
 9. /Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 07.04 - 14.04
 10. /Arendus- ja ärimudelid 14.04 - 21.04
 11. /Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 21.04 - 28.04
 12. /Teistmoodi IT 28.04 - 05.05
 13. /Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 05.05 - 12.05
 14. /Eetika ja IT 12.05 - 19.05

Korduma Kippuvad Küsimused[edit]

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel, aga üldiselt on IT Kolledži puhul selleks ÕIS.
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).

Tagasi kursuste nimekirja juurde