IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid/Miks Wikiversity

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi kursuse esilehele


Miks just Wikiversity?[edit]

Näiteks Blackboard on suletud keskkond nii tehnilises (lähtekoodi) kui ka sisulises (vajab sisselogimist) mõttes. Moodle on küll avatud koodiga ja sellisena hõlpsasti kohandatavad, ent õppematerjalid jäävad ka nendes keskkondades ikkagi paroolide taha peitu - "inimene tänavalt" neile ligi ei pääse.

Wikiversity esindab hajusate õpikeskkondade suunda, mis kasutab ära paljusid uue meedia võimalusi ja on täiesti avatud kõigile huvilistele. Wikiversity kursused sarnanevad veidi jaosvara (shareware) kontseptsioonile tarkvara vallas - enne ostmist on võimalus asi reaalselt järgi proovida, põhiosa on tasuta ning maksta tuleb vaid lisateenuste (konkreetsel juhul diplomi või tunnistuse) eest.

Wikiversity õppematerjalid on vaba litsentsiga, kasutades nagu eestikeelne Vikipeedia Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel ehk CC BY-SA litsentsi. Lihtsalt lahtiseletatuna tohib sellist materjali vabalt levitada ja kasutada (ka ärilisel otstarbel), kui on täidetud kaks tingimust:

  • on viidatud materjali autorile/päritolule
  • kui materjali kasutatakse uute materjalide loomisel, peavad need alluma samaväärsele litsentsile (vaba levik ja kasutus - litsents "nakkab" tuletistele)

Nii ei ole neid näiteks ilma autori eriloata lubatud kasutada raamatus, mida müüakse "kinniselt" üksnes raamatupoes ja mis vabalt ei levi. Erandiks on väikeses mahus tsiteerimine, mis allub õiglase kasutuse (fair use) põhimõtetele ja milleks ei ole autori luba vaja (küll aga tuleb allikale viidata). Ka on autoril alati õigus anda täiendavaid litsentse ja sõlmida eraldi lepinguid näiteks raamatu kirjastamiseks - kuid sel juhul ei ole enam tegu vaba levikuga ning tõenäoliselt soovib autor sel juhul tasu saada.


Tagasi kursuse esilehele