Chuyển động thẳng đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động thang không đổi hướng có vận tốc không đổi theo thời gian

Tính Chất Chuyển động thẳng ngang Chuyển động thẳng dọc
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng