Danh ngôn Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh ngôn là từ Hán việt Danh có nghỉa là lời nói nổi danh . Sách danh ngôn liệt kê các danh ngôn của các nhân vật nổi danh từ cổ chí kim