Dao động điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dao động điện được tìm thấy từ các mạch điện LC và RLC mắc nối tiếp

RLC series circuit.png Lc circuit.svg