E-õpe ja erivajadustega õppurid/Õpijuhis

From Wikiversity

See kursus on mõeldud õppimiseks iseseisvalt - endale sobival ajal ja kohas ning jõukohases tempos. Teisalt aga vajab sedalaadi õppimine head enesedistsipliini ja motivatsiooni: kiusatus mõni asi tegemata jätta või kiiresti "üle libistada" toob kahju ainuüksi õppijale endale.

Kursusega alustades võiks esmalt vastata ühele küsimustikule, mis üritab anda pilti Sinu senistest teadmistest ja seisukohtadest kõnealusel teemal. Vastused võiks panna kuhugi kirja ning teha sama küsimustik uuesti läbi peale kursuse läbivõtmist - siis on huvitav võrrelda, kas ja kui palju Sinu seisukohad kursuse tulemusena muutusid. Vastused ja nende muutumine ei lähe kuhugi kirja, need jäävad Sinu enda teada.

Kursusel on neli põhiteemat, millest igaühe juures on viidetega varustatud tekst (konspekt). Erinevalt rangelt akadeemilistest tekstidest viidatakse siin palju ka Vikipeediale, kuna sealsed paremad artiklid annavad kõnealusest teemast lihtsa keelekasutuse kaudu hea pildi ning viitavad edasi ka tõsisematele allikatele - seega tasub kindlasti lugeda läbi nii viidatud Vikipeedia artikkel kui ka uurida selle lõpus äratoodud allikaid. Viidatud on läbisegi eesti- ja võõrkeelsetele (peamiselt ingliskeelsetele) materjalidele, mistõttu kulub ära vähemalt inglise keele ladus lugemisoskus. Lisaks on iga teema juures ka omaette vastamiseks mõeldud kordamisküsimused (vastused võib enda jaoks välja kirjutada - "läbi kirjutamine" aitab alati asju meelde jätta) ning üldisemad teemad, mille üle võiks mõelda.