Escola preuniversitària

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Escola preuniversitària/Batxillerat[edit]

Àrees del coneixement[edit]

Les diferents àrees de coneixement que s'aconsegueixin usar aquí es divideixen en quatre mòduls generals. S'ha de recordar que el que es pretén és donar una idea del que serà la formació universitària en sí, la qual cosa implica a que les diferents àrees estiguin moderades en quant el contingut. Així dons, aquestes són les àrees.

  1. Àrea de ciències fisico-matemàtiques.
  2. Àrea de ciències socials i humanitats.
  3. Àrea de ciències de la salut i biològiques.
  4. Àrea de coneixements tecnològics.

Àrea fisico-matemàtica[edit]

L'objectiu d'aquesta àrea és proporcionar a l'estudiant un coneixement general dels principis bàsics de les matemàtiques i la física, així com la seva vinculació amb diverses àrees.

Matemàtiques I
Física I
Química I
Matemàtiques II
Física II
Química II

Departaments[edit]

Departament de Matemàtiques

Departament de Física

Departament i Facultat de Química

Àrea de ciències de la salut i biològiques[edit]

L'objectiu d'aquesta àrea és proporcionar a l'estudiant un coneixement general i fonamental dels principis bàsics de la biologia, així com la seva vinculació amb diverses carreres.

Biologia I
Ciències de la Terra I

Informàtica[edit]

En l'actualitat és indispensable un coneixement bàsic d'informàtica pel desenvolupament de qualsevol professió i previament a l'ingrés a la universitat és necessari contar amb aquestes eines per una bona funcionalitat en els processos d'aprenentatge

Llenguatges de programació
Programari lliure


Departaments implicats[edit]