Lượng tử nhiệt quang

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Onde electromagnetique.svg ≈=

Maxwell đã chứng minh được sóng ánh sáng thấy được di chuyển dưới dạng sóng điện từ mang theo năng lượng của quang tuyến nhiệt quang

của một lượng tử nhiệt quang