Máy phát điện DC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Nguồn điện Hình Định nghỉa Công thức Ứng dụng
Điện giải ElectrochemCell.png Điện giải tạo ra Điện DC
Điện có điện thế không đổi theo thời gian
Bình ắc quy
Điện cực Dry cell (PSF).png Điện cực tạo ra Điện DC
Điện có điện thế không đổi theo thời gian
Pin cục
Quang tuyến nhiệt điện Photoelectric effect.svg Quang tuyến điện tạo ra Điện DC
Điện có điện thế không đổi theo thời gian
Pin mặt trời
Biến điện AC ra điện DC Biến điện + 4 cầu điot + Tụ điện cực + Điot ổn điện Điện cực tạo ra Điện DC