Nhiệt điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hiện tượng nhiệt tạo ra từ mạch điện tạo ra từ của cộng dây thẳng dẩn điện , cuộn từ của N vòng tròn dẩn điện

Manoderecha.svg Basic Inductor with B-field.svg