Prelucrarea imaginilor -- Proiect -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Navigare[edit]

Cerinţe generale[edit]

Implementarea unei aplicaţii care să permită utilizatorului să încarce, vizualizeze şi proceseze imagini în format digital.

Cerinţe minimale[edit]

 • Limbajul de programare ales trebuie să se preteze pentru implementarea operaţiilor specifice prelucrării imaginilor. Este idicată utilizarea unuia dintre limbajele:
 • Posibilitatea de a deschide cel puţin un format de fişiere. Această operaţie poate fi realizată utilizând o bibliotecă accesibilă limbajului de programare ales.
 • Posibilitatea de a menţine deschise mai multe imagini, fiecare operaţie fiind aplicată numai asupra imaginii curente.
 • Posibilitatea vizualizării următoarelor histograme:
  • histograma grayscale;
  • histograma pentru fiecare filtru de culoare (roşu, verde, albastru);
 • Pentru filtrele care pot fi parametrizate (binarizare, luminozitate, contrast, scalare, rotire) trebuie acordată utilizatorului posibilitatea de a le specifica prin intermediul unei interfeţe grafice.

Cerinţe opţionale[edit]

 • Posibilitatea de a vizualiza side-by-side imaginea înaintea prelucrării şi imaginea după prelucrare.
 • Posibilitatea de preview pentru fitrele parametrizabile, adică vizualizarea efectele utilizării parametrilor în timpul editării lor. (Se va aplica pe loc filtrul pe o versiune mult micşorată a imaginii sursă.) Eventual previzualizarea este însoţită şi de o histogramă.
 • Posibilitatea de a salva imaginile prelucrate.
 • Deschiderea şi / sau salvarea imaginilor algoritmii pot fi implementaţi de mână, ne-utilizând eventualele librării existente.
 • Pentru implementare trebuie avut grijă la:
  • proiectare (modularizare, abstractizare, design patterns, etc.)
  • codare (proporţionarea codului pentru funcţii / metode, formatare, etc.)

Evaluarea[edit]

Descriere Punctaj
Histograme 1
Filtre 5
Parametrizare filtre 1
Interpolarea biliniară 1
Manipulare imagini multiple 2
Vizualizare syde-by-side 1
Preview 1
Histogramă pentru preview 1
Ergonomie 1
Proiectare 3
Codare 3
Total 20

Nota finală este proporţională cu punctajul acumulat, 15 puncte = 10.


Ciprian Dorin Craciun, 2007-11-25, ccraciun@info.uvt.ro