Programmeerimise algõpe: HTML Kujunduselemendid

From Wikiversity


< Programmeerimise algõpe


Kujunduselemendid[edit]

(Ala)pealkirjad[edit]

HTML siltide (HTML tag) tunnis sai muuhulgas mainitud, et

 1. <h1> Kõige suurem pealkiri </h1> ütleb prauserile, et nende märgiste vahele kirjutatud juttu tuleb näidata eraldi real ja ülisuurte tähtedega.
 2. <h2> pealkiri </h2> ütleb prauserile, et nende märgiste vahele kirjutatud juttu tuleb näidata eraldi real, aga pisut väiksemate tähtedega.
 3. <h3> pealkiri </h3> ütleb prauserile, et nende märgiste vahele kirjutatud juttu tuleb näidata eraldi real, aga veel väiksemate tähtedega.

Ja nõnda edasi kuni h6'ni, mis tähistab kõige väiksemat alapealkirja (header).


Loetelu[edit]

HTML elemendid võimaldavad esitada tekstilõike ka loetelu kujul. Näiteks taoline kood:

   <ul>
    <li>
Esiteks väidame seda.
    </li>

    <li>
Teiseks väidame seda.
    </li>

    <li>
Kolmandaks väidame seda.
    </li>

   </ul>


annab taolise tulemuse:

 • Esiteks väidame seda.
 • Teiseks väidame seda.
 • Kolmandaks väidame seda.

Kui asendame <ul sildi (unordered list) <ol sildiga (ordered list) [1] :

   <ol>
    <li>
Esiteks väidame seda.
    </li>

    <li>
Teiseks väidame seda.
    </li>

    <li>
Kolmandaks väidame seda.
    </li>

   </ol>


siis saame nummerdatud loetelu:

 1. Esiteks väidame seda.
 2. Teiseks väidame seda.
 3. Kolmandaks väidame seda.


 • <ul ning <ol silt tähistab nummerdamata või nummerdatud loetelu. Vahetult <ul> </ul> ega <ol> </ol> siltide (HTML tag) vahel ei või olla muud kui rea lõpetus, tühikud või -
  • <li sildipaarid, mis tähistavad loetletud üksusi (list item) [2]. <li> </li> siltide (HTML tag) vahel võib olla juba tekst või mõni teine HTML element - isegi teine loetelu.

Tabel[edit]

Lihtsa tabeli kood on selline :

   <table>
    <tr>
    	<td>
Esiteks väidame seda
    	</td>

    	<td>
ja seda
    	</td>

    	<td>
ja seda.
    	</td>

    </tr>

    <tr>
    	<td>
Teiseks väidame seda
    	</td>

    	<td>
ja seda
    	</td>

    	<td>
ja seda.
    	</td>

    </tr>

   </table>


See annab taolise tulemuse:

Esiteks väidame seda

ja seda

ja seda.

Teiseks väidame seda

ja seda

ja seda.

 • <table silt piirab ühe tabeli. Vahetult <table> </table> siltide (HTML tag) vahel võib olla ainult rea lõpetus, tühikud või <tr sildipaarid.
  • <tr sildipaarid tähistavad tabeli ridu (table row) [3]. Vahetult <tr> </tr> siltide (HTML tag) vahel võib olla ainult rea lõpetus, tühikud, <td või <th sildipaarid.
   • <td sildipaarid tähistavad tabeli lahtreid (table data cell) [4]. <td> </td> siltide (HTML tag) vahel võib olla juba tekst või mõni teine HTML element - isegi teine tabel. Tavalahtrite sisu kuvatakse tavakirjas ja vasakule joondatuna, aga saab ka teisiti kujundada.
   • <th sildipaarid tähistavad tabeli päise lahtreid (table header cell) [5], sest need võivad olla tavalahtreist erineva kujundusega. <th> </th> siltide (HTML tag) vahel võib olla juba tekst või mõni teine HTML element - isegi teine tabel. Päise lahtrite sisu kuvatakse jämedas kirjas ja keskele joondatuna, aga saab ka teisiti kujundada.


Ülesanne[edit]

 • 1. Salvesta oma kodulehe kausta ".html" laiendiga [6] fail, milles oleks kasutatud kõiki selles tunnis käsitletud HTML elemente (silte).
   • Kas tabelit saab panna pealkirja siltide vahele?
   • Kas loetelu saab panna tabelisse?
   • Milliseid neist elementidest ei saa panna teiste sisse? Leia seaduspära!
   • Paranda alati vead (, kui neid on), et failid valideeruksid [7] ! Kasuta sellist standardit:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
			<title> Kujunduselemendid </title>

		</head>
		<body>
Oma kood kirjuta siia!
		</body>
	</html>


Vastused[edit]

 • õpilane : " Kuidas Teie saavutasite sellised ilusad ääred oma tabelitele - et tabelil üldiselt on laiem must äär ja veergude ümber on peenem äär? Minul õnnestub teha ühtlane äär kõigile veergudele ja kogu tabelile. :( "


  • õpetaja : "

<table border="3px"> aga ääri jm peaks kujundama CSS'iga ja sellest räägime hiljem. "


 • õpilane : " Mina ei leia küll vastust Teie küsimusele: Milliseid neist elementidest ei saa panna teiste sisse? Leia seaduspära! Ma katsetasin mitut moodi ja kõike lubas teha - st hakkas tööle. "


  • õpetaja : "
 1. Vaata sõbra lahendusi!
  1. http://beta.wikiversity.org/wiki/Programmeerimise_algõpe:_osalejad
  2. http://metroo.planet.ee/kujunduselemendid.html
  3. http://beta.wikiversity.org/wiki/User_talk:Metroo
 2. Valideeri!

"


Viited[edit]