Programmeerimise algõpe

From Wikiversity


Programmeerimise algõpe[edit]

Eesmärk[edit]

Töö käigus püüame õppida looma ja kujundama võrgulehti. Esialgsesse õppekavva kuuluvad HTML, CSS, JavaScript ja Java Applet.

Soovijad võivad saada tunnistuse "W3Schools' Online Certification Program"i kaudu õppetöös osalemisest sõltumata (http://www.w3schools.com/html/default.asp).


Töökorraldus[edit]

Õppetöö toimub internetis õpetajaile ja õppureile sobival kokkulepitud ajal. Suhtlemiseks kasutame Skype või teisi messengere, e-posti, Vikiülikooli võimalusi jm. Muid nõudmisi õppijaile pole kui, et tal peab olema kuskil võrguühendus. Sellele lisaks tuleb kuhugi avalikku serverisse koduleht teha, et ülesannete lahendused ja katsetused ka näha oleks.


Vajalikud eelteadmised[edit]

  • Algaja tasemel arvuti kasutamise oskus.
  • Algaja tasemel veebliehitseja (prauseri ehk browseri) kasutamise oskus.
  • Inglise keeles abivahenditega lugemise oskus. Õpiajal katsume küll kõik võimalikult selgeks rääkida, aga iseseisvas elus tuleb ikka ise toime tulla.
  • Terminoloogia püüame võimalust mööda kooskõlastada IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastikuga [1].

Kui sest abi ei ole, siis püüame hakkama saada eesti kirja- ja kõnekeeles olemas olevate vahenditega. Uudistüvesid looma ei hakka. Mõisted, mida tavaelus ei kasutata, jätame selguse huvides inglise keelseiks.


Osalejad[edit]

Asjast huvitatud saavad lisada ennast osalejate nimekirja .

Õppekava[edit]

Ettevalmistused[edit]

Kodulehe alustamine [edit]

HTML[edit]

Standardid ja valideerimine [edit]

HTML tag ehk silt [edit]

Kujunduselemendid [edit]

Atribuudid [edit]

Sündmusatribuudid [edit]

Lingid ja järjehoidjad [edit]

Pildid [edit]

Siseraamid [edit]

Aadressid [edit]

Tähestikud [edit]

HTML lehe ehitus, värskendamine ja suunamine [edit]

Sisestusväljad, valikud ja päringu saatmine [edit]

Viited[edit]