Programmeerimise algõpe: HTML meta

From Wikiversity


< Programmeerimise algõpe

HTML lehe ehitus ja ümberlaadimine[edit]

HTML struktuur[edit]

Seni kasutasin sellist koodistandardit:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
			<title> ... </title>
		</head>
		<body>
			...
		</body>
	</html>


Mis siit leida võib?

 • <!DOCTYPE [1] sai riivamisi mainitud siseraamide jutu jätkuks. See ( ... xhtml1-transitional.dtd ) ütleb brauserile normi, mille kohaselt järgnevat koodi võiks lugeda.
 • <html [2] teatab, et on tegu HTML , mitte mõne muu ( XML ) koodiga ja ütleb, et selle reeglid on kirjas http://www.w3.org/1999/xhtml lehel. "et" ütleb, et leht on eestikeelne.
 • <body [3] ossa kirjutame jutu, mida sel lehel näidatakse.
 • <head [4] osas määrame selle, mis kujul seda juttu näidatakse ( CSS ) ja kuidas leht vastab kasutaja toiminguile ( JavaScript vms).
  • <title [5] element puududa ei tohi [6]. Ta tutvustab lühidalt lehekülje sisu:
   • prauseri akna ülaserval
   • internetiotsingu tulemuste loendis
   • prauseri mällu salvestatud lehtede loendis ( Bookmarks ehk Favorites nupu all)
  • <meta [7] [8] [9] elemendid jagavad lehe kohta täiendavat teavet, mida tarvitavad põhiliselt otsimootorid [10] . Näiteks [11]:
	<meta name="description" content="Lühikirjeldus" />
	<meta name="keywords" content="märksõnad, alapealkirjad" />
	<meta name="author" content="Mina Ise" />
   • Ja kõige tähtsam on, et charset=utf-8 ütleb brauserile kuidas järgnevaid tähti lugeda.


Uuendamine ja suunamine[edit]

<meta elemendiga saab siiski teha ka midagi silmale nähtavat [12].

 • Tegin sellise lehe http://www.hot.ee/vikiylikool/html/ylesanded/HTML_CSS.html , mis suunab end 5 sekundi pärast teisele lehele.
 • Vaatame koodi, mis seda teeb:
   <meta http-equiv="refresh" content="5;url=./CSS_HTML.html" />
  
  • <meta elemendi
   • http-equiv="refresh" atribuut palub prauserit lehte uuesti laadida.
   • content= atribuudi väärtuse esimene lõik content="5; palub lehte laadida 5 sekundi pärast.
   • content= atribuudi väärtuse teinene lõik ;url=./CSS_HTML.html" palub uut lehte otsida relatiivselt aadressilt ./CSS_HTML.html .
    • Loomulikult võib suunata ka hoopis teise majutaja juurde absoluutse aadressiga.
    • Kui content="5;" atribuudil url= osa üldse pole, siis laetakse uuesti sama aadress, kus leht ise asub.


Asjal on mõnigi mõte.

 1. Näiteks pangakursse või aktsiahindu muudetakse päeva jooksul ja taaslaadimisega teavitatakse külastajat muutustest.
 2. Kui on kavas majutajat vahetada oleks tark oma asjad avaldada uue majutaja juures juba varem, et austajad saaksid pidevalt oma vajalikele lehtedele ligi. Kuna nad on harjunud otsima meie loomingut senise majutaja aadressilt, siis tuleks neid sealt aegsasti uude asukohta juhatada. Lihtne oleks lisada sarnane <meta http-equiv="refresh" content="5;url= element suunama neid sarnasele lehele uue majutaja juures.


Kuna selline lahendus muutis võimatuks mõne prauseri [Back] nupu abil eelmistele lehekülgedele tagasi pöörduda, siis W3c enam seda ei soovita [13] [14].

 • Sellegi poolest - soovitatud ümbersuunamine otse majutusserveris [15] on võimalik vaid juhul, kui sul on voli seal midagi teha.
 • Javascripti võimalusi hakkame kunagi uurima, aga prauser võib JavaScripti üldse eirata.
 • Ka Ajax [16] eeldab, et majutaja seda toetab. Pealegi liigutab Ajax'itki tavaliselt JavaScript.


Kui aga pole võimalust suunata juba serverit ennast uuele aadressile, siis oleks viisakas panna lehele üks silmatorkav link selgitava jutuga, mis viiks uude asukohta ja eemaldada kõik ülejäänud.


Ülesanne[edit]

 • 1. Internet Explorerit saab <meta elemendi abil sundida muidki vigureid tegema. Proovi neid!
	<meta http-equiv='Page-Enter' content="blendtrans(duration=2.0)">
	<meta http-equiv='Site-Exit' content='revealTrans(Duration=5.0,Transition=2)'/>
  • Muuda Durationi ja Transitioni!
 • 2. Soovita meie lehte mõnele otsimootorile! [21]
   • Paranda alati vead (, kui neid on), et failid valideeruksid [22] ! Kasuta sellist standardit:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


Viited[edit]