Programmeerimise algõpe: HTML charset=x-user-defined

From Wikiversity


< Programmeerimise algõpe

Tähekoodid [1] [2] [3] [4][edit]

Kordame äsja õpitut.

 1. Salvestan ylesanded kausta faili "TeaheKoodid.html".
  1. Vajutasin salvestamise eel Notepadi nuppu [File].
  2. Vajutasin linki "Save As ...".
  3. Valisin avanenud aknakese Encodingu loendist ANSI.
  4. Vajutasin salvestamiseks nuppu [Save].
 2. "TeaheKoodid.html" faili kirjutan sellise koodi:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-1" />
			<title> Tähekoodid </title>
		</head>
		<body>
			<h1 align="center">
				&#22307;&#35806; &#24555;&#20048;!
			</h1>
		</body>
	</html>


Ka see hiina keel http://www.hot.ee/vikiylikool/html/ylesanded/TeaheKoodid.html on täitsa kena. Vaata pilti http://www.hot.ee/vikiylikool/img/TeaheKoodid.gif!


Mida ma seekord tegin?


Kirjutasin 圣诞 快乐 asemele &#22307;&#35806; &#24555;&#20048; .

Mida need numbrid täpsemalt tähendavad, seda saab lugeda Wikipedia'st - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_and_HTML_character_entity_references#Character_entity_references_in_HTML . Sel lehel on tabel:

Name Character Unicode code point (decimal) Standard DTDTemplate:Ref Old ISO subsetTemplate:Ref DescriptionTemplate:Ref
quot " U+0022 (34) HTML 2.0 HTMLspecial ISOnum quotation mark (= APL quote)
amp & U+0026 (38) HTML 2.0 HTMLspecial ISOnum ampersand

Tabel aitab meid teise (ehk Character ) veeru märke teisel kujul esitada.

 1. Võime võtta esimesest (ehk Name ) veerust lühendi ( näiteks pound ), lisada ette & ja järgi semikooloni ; ning saamegi &pound; , mis ilmutab end brauseris £ kujul.
 2. Võime võtta kolmandast (ehk Unicode code point (decimal) ) veerust sulgudes oleva kümnendarvu ( näiteks 167 ), lisada ette &# ja järgi semikooloni ; ning saamegi &#167; , mis ilmutab end brauseris § kujul.
 3. Võime võtta kolmandast (ehk Unicode code point (decimal) ) veerust U+ järelt kuueteistkümnendarvu [5] ( näiteks 00A9 ), lisada ette &#x ja järgi semikooloni ; ning saamegi &#x00A9; , mis ilmutab end brauseris © kujul.
 • Kõik see lubab meid kirjutada mistahes keeles ISO-8859-1 normist väljumata.


Kuid milleks seda vaja, kui on olemas UTF?


Saadan viimase poolkirjaoskamatu teate oma etruski sõbrale.

 1. Salvestan ylesanded kausta faili "EtruskiKiri.html".
  1. Vajutasin salvestamise eel Notepadi nuppu [File].
  2. Vajutasin linki "Save As ...".
  3. Valisin avanenud aknakese Encodingu loendist ANSI.
  4. Vajutasin salvestamiseks nuppu [Save].
 2. "EtruskiKiri.html" faili kirjutan sellise koodi:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-1" />
			<title> Etruski kiri </title>
		</head>
		<body>
			<h1 align="center">
				<font face="Code2001">
				&#66316;&#66326;&#66315;&#66326; &#66304;&#66323;&#66304;&#66325;&#66311;&#66313;&#66304;&#66315;&#66308; &#66325;&#66311;&#66304;&#66317;&#66304;&#66329;&#66311;&#66309;&#66313;&#66315;&#66326;&#66324; &#66320;&#66323;&#66304;&#66324;&#66304;&#66317;&#66304;&#66313;&#66304;
				</font>
			</h1>
		</body>
	</html>


See http://www.hot.ee/vikiylikool/html/ylesanded/EtruskiKiri.html on üsna loetav Firefox ja Opera prauseriga, aga Internet Explorer 6.0 näitab ainult ristkülikuid. Vaata pilti http://www.hot.ee/vikiylikool/img/EtruskiKiri.gif!


Püüan sedagi viga parandada.

 1. Salvestan ylesanded kausta faili "UserDefined.html".
 2. "UserDefined.html" faili kirjutan sellise koodi:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=x-user-defined" />
			<title> User defined </title>
		</head>
		<body>
			<h1 align="center">
				<font face="Code2001">
				&#66316;&#66326;&#66315;&#66326; &#66304;&#66323;&#66304;&#66325;&#66311;&#66313;&#66304;&#66315;&#66308; &#66325;&#66311;&#66304;&#66317;&#66304;&#66329;&#66311;&#66309;&#66313;&#66315;&#66326;&#66324; &#66320;&#66323;&#66304;&#66324;&#66304;&#66317;&#66304;&#66313;&#66304;
				</font>
			</h1>
		</body>
	</html>


Sel lehel http://www.hot.ee/vikiylikool/html/ylesanded/UserDefined.html ongi etruski kiri palju kenam. Vaata pilti http://www.hot.ee/vikiylikool/img/UserDefined.gif!


Mida ma tegin?


Kirjutasin ISO-8859-1 asemele x-user-defined [6].

Mida see täpsemalt tähendab, seda pole mõtet uurida enne, kuni kellelgi tõesti tekib raskusi etruskikeelse kodulehe loomisel.


Ülesanne[edit]

 • 1. Katsu lahendada olukord ilma tähekoodideta! Lisasin ka tähestike tunnis nähtud eesti ja hiinakeelse jõulutervituse.

Tee nii, et kõik kolm tähestikku oleksid nähtavad nii Opera, Mozilla kui ka Internet Explorer'iga vaadates ( Internet Explorer 6.0 kaasaarvatud)!

   • Paranda alati vead (, kui neid on), et failid valideeruksid [7] ! Kasuta sellist standardit:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html lang="et" xml:lang="et" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		<head>
			<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
			<title> Kolmebaidised </title>
		</head>
		<body>
			Oma kood kirjuta siia.
		</body>
	</html>


Viited[edit]