Quang tuyến và vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tuyến khả năng đi sâu vô vật[edit]

Thí nghiệm cho thấy, Quang tuyến có khả năng đi sâu vô vật

Alfa beta gamma radiation penetration.svg


Quang tuyến và từ trường[edit]

Thí nghiệm cho thấy , Quang tuyến đi lệch hướng khi quang tuyến di chuyển qua từ trướng

Lorentz force.svgNhiệt truyền[edit]

Nhiệt cảm ~~

Nhiệt dẩn ~~==Nhiệt phóng xạ ~~ e