Sóng dao động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Simple harmonic oscillator.gifSimple pendulum height.pngRLC series circuit.pngBasic Inductor with B-field.svg

Sóng đai diện cho di chuyển của một dao động đều hoà mang theo năng lượng. Các lọai sóng dao động thường gặp