Sóng dao động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Sóng đai diện cho di chuyển của một dao động đều hoà mang theo năng lượng. Các lọai sóng dao động thường gặp