Tổng kết điện trở

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Linh Kiện Điện Tử Điện Trở
Cấu Tạo Tạo từ một cộng dây dẩn điện thẳng có kích thước Chiều Dài l, Diện Tích A , Độ Dẩn Điện ,
Biểu Tượng Hình:Resistor.gif
Điện Trở Kháng
Điện Thế
Dòng Điện
Điện Trở Kháng và Nhiệt Độ Dẩn điện
Bán dẩn điện
Điện Trở Kháng và Năng Lượng Điện thất thoát dưới dạng Nhiệt
Năng Lượng Điện Phát
Năng Lượng Điện Truyền
Hiệu Thế Điện Truyền
Điện Kháng
Điện Ứng
Góc độ khác biệt
Phản ứng tần số Không phụ thuộc vào tần số
Giá Trị Mả Màu 4-Band Resistor.svg

Hệ Thống Vạch Màu giá trị của điện trở

Đen (Black) Nâu(Brown) Đỏ (Red) Cam (Orange) Vàng (Yellow) Xanh Lá Cây (Green) Xanh Da trời(Blue) (Tím (Violet) Xám (Grey) Trắng (White)
                   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9