Bán dẩn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi vật khó dẩn điện tìm thấy từ các Á Kim như Silicon (Si), Germanium (Ge), ...

Ứng dụng[edit]

Bán dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử linh động như