Trăng si tơ

From Wikiversity

Trăng si tơ là một công cụ điện tử tạo từ ghép nối các bán dẫn điện âm và bán dẫn điện dương với nhau . Mọi Trăng si tơ đều có 3 chân bao gồm chân nền (B) , chân thâu (C) và chân phát (E) . tạo ra 2 vùng biên vùng biên BE và vùng biên CE