Trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Electronic component transistors.jpg

Trăng si tơ là một công cụ điện tử tạo từ ghép nối các bán dẫn điện âm và bán dẫn điện dương với nhau . Mọi Trăng si tơ đều có 3 chân bao gồm chân nền (B) , chân thâu (C) và chân phát (E) . tạo ra 2 vùng biên vùng biên BE và vùng biên CE