Trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Electronic component transistors.jpg

Trăng si tơ là một công cụ điện tử tạo từ ghép nối các bán dẫn điện âm và bán dẫn điện dương với nhau . Mọi Trăng si tơ đều có 3 chân bao gồm chân nền (B) , chân thâu (C) và chân phát (E) . tạo ra 2 vùng biên vùng biên BE và vùng biên CE . Có 2 lọai trăng si tơ PNP Trăng si tơNPN Trăng si tơ . PNP Trăng si tơ tạo ra từ ghép nối 1 bán dẫn điện âm nằm giửa 2 bán dẫn điện dương . NPN Trăng si tơ tạo ra từ ghép nối 1 bán dẫn điện dương nằm giửa 2 bán dẫn điện dương âm .

Trăng si tơ Cấu Trúc Biểu Tượng
NPN Trăng si tơ NPN BJT.svg BJT symbol NPN.svg
PNP Trăng si tơ PNP BJT.svg BJT symbol PNP.svg

Biểu đồ I-V của trăng si tơ[edit]

Biểu đồ I-V của trăng si tơ cho biết tính chất dòng điện và điện thế của trăng si tơ

Current-Voltage relationship of BJT.png

Tính chất Điện của transistor thể hiện qua hình Ib - Vce

. Không dẩn điện (cut-off)
. Dẩn điện (just-on)
. Khuếch đại điện (active)
. Ổn điện (saturation)

Với

Silicon
Germanium

Mạch điện NPN trăng si tơ[edit]