Thái độ (tâm lý)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thái độ là giá trị cảm xúc đối với các đối tượng nổi bật. Thái độ được cho là bao gồm các kỳ vọng, niềm tin và phản ứng cảm xúc đối với một thực thể tâm lý hoạt động ở mức hoặc dưới mức nhận thức để tác động đến hành vi liên quan đến thái độ (Bagozzi, 1982).

Định kiến là một ví dụ được thảo luận nhiều về thái độ.

Tham khảo[edit]

Bagozzi, R. P. (1982). A field investigation of causal relations among cognitions, affect, intentions, and behaviour. Journal of Marketing Research, 19, 562-584.

Xem thêm[edit]