User talk:The Banner/Werkplan 2014

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Af en bruikbaar; structuur[edit]

Ik kan me helemaal vinden in de eerste twee punten onder 'Essentieel' maar heb sterke twijfels bij het derde punt. Voor de overzichtelijkheid herhaal ik dat punt hier even:

Concrete cursussen. Hoewel de onderwerpen verder vrij zijn moeten cursussen wel een kop en een staart hebben. Wat in de hoofdruimte geplaatst wordt, moet ook daadwerkelijk af en bruikbaar zijn.

Wat in de hoofdnaamruimte geplaatst wordt moet inderdaad bruikbaar zijn, maar af vind ik een te strenge eis. Eén les in een cursus kan zeker wel bruikbaar zijn, ook al zijn de andere lessen nog niet geschreven. Mijns inziens moet een pagina ten minste zo veel leermateriaal bevatten dat een bezoeker daarvan iets kan leren en dat andere gebruikers daarop voort kunnen bouwen. Een enkele externe link is bijvoorbeeld volstrekt onvoldoende: men kan er niets van leren en men kan er niet op voortborduren. Maar een enkele les, gepaard met een duidelijke leerdoelstelling, is acceptabel in mijn beleving, ook als de rest van de cursus nog niet af is.

Aangaande de structuur wil ik opmerken dat "leerprojecten", "leercirkels" en "gildes" mij totaal niets zeggen. Op de Engelse Wikiversiteit kan ik ook totaal mijn weg niet vinden. Daar hebben ze Portals, Schools, Topics, Faculties en weet ik wat allemaal. Het "topic" Accounting is niet eens onderdeel van de "school" Accounting, die expliciet geen leermateriaal mag bevatten, maar hoort bij de "school" Business, die dan een "department" genoemd wordt. Mijns inziens moet de structuur zo simpel mogelijk worden gehouden, dus zo min mogelijk lagen bevatten. De hoofdnaamruimte moet in ieder geval leermateriaal (cursussen e.d.) bevatten, en niets anders. Verder zou ik de boel inrichten als een universiteit, dus met faculteiten onderverdeeld in vakgroepen. Dan kom je dus op in feite drie lagen: faculteit > vakgroep > hoofdnaamruimte. Als je in de hoofdnaamruimte aangeeft "Deze cursus is onderdeel van de vakgroep X" is dat denk ik voor de lezer heel prettig. Ik benadruk dat de namen (faculteit, vakgroep) als voorbeeld gebruikt worden. Timboliu (ping!) merkte eerder op dat dit heel "schools" klinkt maar naar mijn mening moet aan de naamgeving niet te veel waarde worden gehecht. Dat een indeling als bij een echte universiteit wordt gebruikt betekent allerminst dat de manier van leren beperkt is tot de manier van leren zoals op een universiteit gebeurt. Het gaat mij erom voor zowel lezer als bijdrager een duidelijke en makkelijke structuur te verschaffen zodat men makkelijk zijn weg kan vinden. Anders dan The Banner in dit voorstel zie ik een goede infrastructuur als een voorwaarde voor zinvol bijdragen. Ik zou dus willen voorstellen die eerst vast te stellen. Woodcutterty (talk) 18:56, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]

Ik bedoelde eigenlijk dat een geplaatste pagina "af" moet zijn. Dus niet met vage opmerkingen als "Leuke inleiding" of "contact op nemen met die-en-die". The Banner talk 20:42, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Tenzij ik iets gemist heb, heb ik al jouw opmerkingen verwerkt. Het werkplan was trouwens een snel opzetje. dat je mij daarbij betrapt op onvolkomenheden is onvermijdelijk. Maar samen maken we het geheel beter. The Banner talk 20:58, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Ik kan me er zo wel in vinden. Woodcutterty (talk) 21:38, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Ik denk dat "af" geen handige formulering i. Beter kunnen we iets zeggen als dat een pagina een minimale basis moet hebben die bruikbaar is.
Het vierde punt ten aanzien van de structuur: als daarmee een categorieboom wordt bedoeld vind ik het prima, eventueel een indeling op de hoofdpagina of andere pagina voor navigatie, maar voor de rest moeten we denk ik voorkomen dat we onbestaande groepen/organisaties/kringen/etc bedenken. Romaine (talk) 22:41, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Nee, ik denk dat wij streng moeten zijn voor wat betreft de inhoud van een pagina. Ik heb inmiddels te veel losse flodders gezien. Ik heb geen zin in nog een pagina met de een opmerking "<leuke inleiding>" in de broodtekst. Perfectie is natuurlijk ook weer niet nodig maar een pagina/les moet wel voorzien zijn van een kop en een staart en een goede structuur. En een beetje leraar blijft aan zijn lessen schaven.
Ik denk dat de categorieboom een onderdeel is van de structuur. Maar ook navigatiesjablonen maken daar deel van uit. Breder dus. Ik kan mij goed voorstellen dat een pagina "Faculteit Taal- en Letterkunde" verwijst naar vakgroepen Frans, Russisch en Swahili. De vakgroepen kunnen vervolgens verwijzen naar de verschillende cursussen. Op zo'n manier kan je op een duidelijk wijze verwijzen naar de juiste plaats. Dat soort verwijzingen alleen overlaten aan de categorieboom is niet effectief omdat veel niet-wikiversity-ervaren mensen die niet zullen gebruiken. The Banner talk 23:16, 23 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Wat jij voorzien zijn van een kop en een staart en een goede structuur, noem ik een minimale basis. Jouw formulering lijkt me duidelijker.
Daar heb je een punt. Het enige waar ik wat huiverig voor ben is de structuur van de Engelstalige Wikiversity met naar mijn mening een overdosis aan lagen en naamruimtes. Daar word ik niet blij van. Maar er zal toch enige navigatie moeten gaan komen. Romaine (talk) 02:26, 24 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Mijns inziens moet de structuur zo eenvoudig mogelijk blijven: lessen (met navigatiesjabloon) >> cursussen >> vakgroepen >> faculteiten. Meer hebben wij volgens mij echt niet nodig. The Banner talk 10:32, 24 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Persoonlijk vind ik de aanduiding "faculteit" en "vakgroep" geen lekkere benaming. Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit. We zijn geen universiteit enerzijds en anderzijds geeft het de buitenstaander de indruk dat er net als op een universiteit een heel team bestaat die alle lessen, opdrachten, etc, organiseert en dat is niet correct. We hebben diverse pagina's mede genomineerd voor verwijdering omdat er de indruk werd gegeven dat er een organisatie bestond of daar namens gesproken zou zijn, terwijl het slechts één persoon was, dan lijkt het mij geen goed idee om dat opnieuw te gaan doen. We zijn geen organisatie, maar willen educatief materiaal aanbieden. Waar het denk ik eerder om gaat is een themagebied of iets dergelijks. Ook het woord vakgroep is niet handig, Vandale definieert het als een bestuurlijke eenheid of vereniging van vakgenoten, wij hebben hier geen bestuur en een vereniging ook niet. Ik heb dus problemen met de woordkeuze van die twee lagen, met de indeling verder an sich niet. Kan er alsjeblieft een andere woordkeuze genomen worden die beter aansluit bij wat we werkelijk doen? Romaine (talk) 06:01, 26 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Voor de exacte naamgeving kunnen we altijd nog een wat bredere discussie opzetten. Het gaat mij meer om het principe dan de naamgeving.
Wat betreft de vakgroepen en faculteiten: laten wij van onderaf werken. Pas als we meerdere cursussen (en "docenten") hebben kunnen we gaan bundelen in vakgroepen (indien van toepassing) en pas wanneer wij meerdere vakgroepen hebben kunnen we die gaan bundelen in faculteiten (indien van toepassing). Niet andersom. The Banner talk 08:40, 26 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Ik kan me wel vinden in wat Romaine zegt over faculteiten en vakgroepen. Themagebieden, of iets anders pakkends, is wat mij betreft ok. Wat betreft het van onderaf werken: uiteraard moet er eerst inhoud zijn om te kunnen bundelen. Maar een basis-structuurlijn vind ik toch wel belangrijk, zodat je ook weet hoe je moet bundelen en hoe de delen van die bundels vormgegeven dienen te worden. EvilFreD (talk) 08:58, 26 August 2014 (UTC)Reply[reply]
Voor de basis-structuurlijn kunnen de categorieën dienen. Mits en mits, die niet doodgegooid worden op een ENWP-wijze noch uitgekleed worden op NLWP-wijze. The Banner talk 09:28, 26 August 2014 (UTC)Reply[reply]

Wat gaat we nog doen 2014?[edit]

The Banner, wat willen we nog doen in 2014? Ik heb het gevoel dat de activiteit er toch weer een beetje uit is? Weet jij misschien of er nog concrete plannen zijn om stappen voorwaarts te maken? Wat ik zou willen voorstellen is om het werkplan aan te passen. Ik ben inmiddels uitgehuild en heb zin om me op een concreet leerproject te storten. Ik zou het leuk vinden om dit samen met anderen op te pakken. Op mijn gebruikerspagina ben ik een aantal projecten gestart. Zit daar een leerproject bij dat kans van slagen heeft? Wat me trouwens ook hoopvol stemt is dat Wikimedia Nederland de zusterprojecten wil gaan ondersteunen (zie jaarplan 2015). Op welke manier zouden ze ons kunnen ondersteunen? Misschien dat we hier in het werkplan over zouden kunnen nadenken. Zelf denk ik dat we als wikiversiteit zouden kunnen inhaken op het educatieprogramma. Ben benieuwd hoe anderen hierover denken? Met vriendelijke groet, Tim, Timboliu (talk) 19:28, 8 October 2014 (UTC)Reply[reply]