Viru pulm: Lüganuse tanutamiskombed

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

E. G. TANUTAMINE.[1][edit]

424. TANU PANNAKSE ELUAJAKS.

929 1. Vt. Pulmalaulude tsükkel, lk. 599: Nüüd pannakse igilinale... (värsid 1–5). H II 8, 784 – Johann Petrovitsch 1889.


425. TANUTAMISE SÕNAD.

930 1.

M. Kirikmar: Niisugune lugu, kui kutsuti ämm tanu panema minialle. Ämm tuli siis, võttas tanu ja pani tanu pähä ja siis lõi miniale plaksti viel sedamuodi ja siis ütles, et


Unusta uni,

ja mälestä mäng!

Pia mies mieles!

Viel ütles tagajärgi.

R. Mirov: Aga palju sellest aega tagasi on, kui niimoodi tehti veel?

M. Kirikmar: Ma olin siis kaheksateistaastane. Olid pulmad sial Aidu taga. Minu onotüttär Lüganusest.

KKI, RLH 61:11 (18) Lüganuse k. – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Maali Kirikmar 1961.

931 2.

Tanu pähe panemisel ütles tanutaja (tavaliselt peigmehe ema) noorikule:


Unusta uni,

mälesta mäng,

pia nuor mies mieles!


KKI 47, 134 (7) Aidu-Nõmme k. Saarde t. – Ingrid Sarv < Linda Källo 1962.


579

3. 932

Siis kui minule tanu pähä pandi, siis kui laulatamast ärä tulima, siis siie, peigme maja tulima, siis. Noh ka lauva taha ehk. Tõisepuol lauda siis nuorpaar istus ja siis noo jumalasõnaga siis ikke lueti juo sulle moraal ette, kuda sa piad elama. Siis ämm lei mulle sedäsi vasta põske, et:


Unesta uni ja mälestä mäng

ja pia nuor mies mieles!


KKI MT 376, 25/6 Kõrkküla – Aili Univere, Aino Källo, Eevi Ross < Olga Trummal 1963.


4. 933

Eha Viluoja: Kes see tanu pähepanija oli?

Mare Pungas: Tanu pähe pani pruudile kas pruudi ämm (peigmehe ema) ehk kui ema ei õlnd, siis isamehe naine pani pruudile tanu pähe. Ja siis isamehe naine sai ka tanu pruudi poolt. Ja siis ämmale tanu ja keegi kolmas õli ka, kes sai tanu. Ämm ütles pruudile niimuodi, kui tanu pähe pani:


Unusta uni,

mäleta mäng,

pia nuor mies mieles!


KKI, RLH 79:6 (1) Püssi – Eha Viluoja < Mare Pungas 1979.

Nüüd pannakse higi linale,[edit]

Higi lattu pää laele,

Ennast vanendamaie,

Igada lühendamaie,

Pääda allie ajama.[2]


peigmehe ema või mõegaema[edit]

tanutaja[edit]

lõi sedäsi vasta põske, et

Unusta uni

mälesta mäng

pia nuor mies mieles [3]

* - Pulmarahvas istuvad lauda sööma.[2][edit]

Pärast söömist jagab pruut panimed


Viited[edit]