Viru pulm: kirjaviis

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kirjaviis[edit]

näide:[1][edit]

kodussa sina maksid kulla
isa õuessa hõbeda
veering velje põrmandalla
olid kui [2] muna murula
käisid kui kera kõlula [3]
kui see kakku karja teella
nüüd saad teiseje talluje[4]
perreeie võõraaie[5]
talusse paha tabaje[6]
saad nädala ollenesta[7]
kuu kaua kulunesta
siis ed[8] maksa maasta rooja
põhukest ei põrmandalta
ed[8] maksa sedagi maada
mis on alla jalgudella [9]

arhiivis:[edit]

Kodussa sina maksid kulla,

Isa õuessa hõbeda,

Veering velje põrmandalla.

Õlid kui muna murula,

Käisid kui kera kelula,

Kui see õuna päälla õue,

Kui see sibul päälla silla,

Kui see kaku karja teella.

Nüüd saad teiseje taluje,

Pere-eie voera-aie,

Taluse paha tabaje.

Sääd nädala õllenesta,

Kuu kaua kulunesta,

Siis et maksa maasta rooja,

Õlekõrt ei õue päälta,

Pohukest ei põrmandalta.

Et maksa sedagi maada,

Me' on alla jalgudella;

Selgituseks:[edit]

Foneetilise transkriptsiooni asemel tarvitaksin morfeemipõhist kirja nagu portugali, norra ja inglise keeles, kus iga lugeja otsustab ise, kuidas hääldada, muidu juhtub nagu Kihnus, kus vanainimesed kurdavad, et peavad lõuad välja väänama Kjõhnu uudiseid lugedes. Laulma peaks õppima ikkagi salvestuselt. Sellisest kirjaviisist saavad aru ka need, kes rääkida ei mõista.


Eesti keelest erinevad keelendid kirjutan ülaindeksina, et nad sõnadest aru saamist ei segaks.


Jämedas kirjas märgin tähti, mida ei tohiks lugeda nõnda kui eesti õigekeele tunnis õpetatakse.

Tõlked võib paigutada nummerdatult laulu lõppu, et nad vähem segaksid.

Kirjavahemärke paneks ainult sinna, kus nad midagi selgitaksid.

Suurte tähtedega kirjutaksin ainult pärisnimed.Viited[edit]

  1. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl
  2. nagu
  3. heinamaal
  4. tallu
  5. võõrasse peresse
  6. pahade kommetega tallu
  7. olnuks: Saad nädala olla.
  8. 8.0 8.1 sina ei
  9. mis on jalge all