Âm dương (điện tích)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Âm dương đại diện cho 2 trạng thái khác biệt của mọi vật . Thí dụ như Điện tích âm - Điện tích dương , Nhiệt Nóng - Lạnh , Nhiệt độ Cao , Thấp

Khái niệm âm dương trong khoa học kỹ thuật điện[edit]

Trong khoa học kỹ thuật điện , Điện tích đại diện cho quá trình tích điện của mọi vật trung hoà không mang điện . Khi vật nhận điện tử âm vật trở thành Điện tích âm . Khi vật cho điện tử âm vật trở thành Điện tích dương

O + e- = [-]
O - e- = [+]

Điện tích tương tác với nhau theo quy luật tương tác điện tích như sau

  • Điện tích đồng lọai sẻ đẩy nhau tạo ra Lực đẩy
  • Điện tích khác loại sẻ hút nhau (điện tích âm hút điện tích dương) tạo ra Lực hút .

Theo Coulomb, lực hút giửa 2 điện tích khác loại có công thức sau


Khái niệm âm dương trong khoa học kỹ thuật Nhiệt[edit]

Cảm nhận nhiệt cuả con người cho Nóng - Lạnh , đại diện một Nhiệt độ Cao , Thấp

Tương tác nhiệt tuân theo các quy luật nhiệt sau

  • Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp
  • Vật hấp thụ nhiệt sẻ tạo ra thay đổi nhiệt trên vật
  • Vật tiếp tục hấp thụ nhiệt cho đến mức tối đa và phát ra ánh sáng thấy được
  • Khi mức dộ nhiệt cảm nhận cuả vật trên mức độ nhiệt hấp thụ cao nhứt, khác biệt giửa năng lượng cảm nhận và năng lượng hấp thụ được dùng vào việc giải thoát điện tử âm rờI khỏi nguyên tử vật chất


. Với sao cho