Educació Secundària Obligatòria (Espanya)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Presentació[edit]

Aquesta escola es dedicarà a l'àrea de l'ensenyement secundari.

Calculadora científica online[edit]

Per qui no disposi d'una calculadora completa li recomenem que faci servir la calculadora WIRIS (castellà): Wiris: Calculadora electrónica completa

Currículum[edit]

Entenem per currículum de l'educació secundària obligatòria els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament.

Plà d'estudis[edit]

Primer cicle[edit]

1er ESO[edit]

2on ESO[edit]

Segon cicle[edit]

3er ESO[edit]

4rt ESO[edit]

Assignatures comunes

Assignatures optatives segons itinerari