Hàm số lượng giác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàm số lượng giác là một hàm số toán cho biết tương quan giửa các cạnh và góc của tam giác

ký hiệu[edit]

Hàm số lượng giác co ký hiệu

. . .

Thí dụ[edit]

Hàm số lượng giác

Đồ thị