Lượng giác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lượng giác là một bộ môn toán về Góc , Hàm số góc cùng với các phép toán thực hiện

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada