Nam châm điện thường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Basic Inductor with B-field.svg

Khi cuộn từ dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra

  • Từ trường của các từ hình vòng bầu dục bao quanh cộng dây chạy từ cực bắc đến cực nam
  • Từ cực . Cực bắc (N) tương đương với điện cực (+) . Cực nam (S) tương đương với điện cực (-)
  • Từ cảm .
  • Từ dung .
  • Từ lực .